SIJAISAPU

 

 

 

 

Sijaisapuhakemus tulee tehdä ennen kuin lomitus voi alkaa, joko kirjallisesti, lomitusnetin kautta, sähköpostin kautta tai tekstiviestillä (todennettavissa).

Maatalousyrittäjällä, joka harjoittaa maataloutta ja joka on sairauden, tapaturman, kuntoutuksen (lääkinnällinen), synnytyksen tai muun näihin verrattavan tilapäisen syyn vuoksi estynyt huolehtimaan maatalousyritykseen kuuluvista välttämättömistä tehtävistä ilman tilan ulkopuolista apua, on oikeus saada maatalouslomittaja sijaisavun ajaksi.

Sijaisapulomituksen aikana tulee karjatalouden käsittää vähintään kuusi kotieläinyksikköä ja sijaisapulomitukseen kuuluvat vain sijaisavun saajan välttämättömät päivittäiset karjataloustyöt.

Sijaisavun korvaus määräytyy MYEL-työtulon mukaan. Äitiysrahakauden ajalta sijaisavun korvaus on 50 %:lla alennettuna. Tilan ulkopuolella työskentelevän maatalousyrittäjän sijaisavun korvaus on 50 %:lla korotettuna.

Sijaisavun liitteet tulee toimittaa päätöksen tekoa varten lomatoimistolle ja ennakkoon tiedettäviin sijaisapuihin liitteet ennen päätöksen tekoa, esim. leikkaukset, lääkärin määräämät kuntoutukset, äitiyslomat jne.

Tarkempia tietoja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta www.mela.fi/