Onnistunut lomitus

Lomitus sujuu hyvin, kun kaikki lomituksen osapuolet, lomitushallinto, maatalousyrittäjä ja maatalouslomittaja tekevät yhteistyötä. Tavoitteena on järjestää lomituspalvelut mahdollisimman hyvin maatalousyrittäjien toiveiden mukaisesti.

Paikallisyksikön järjestämissä lomituksissa maatalouslomittaja on lomatoimen työnjohdon alainen ja häntä koskevat sen määräykset työajasta ja työturvallisuudesta.

Maatalousyrittäjä voi itse toiminnallaan vaikuttaa lomituksen onnistumiseen. Lomitus onnistuu, kun maatalousyrittäjä opastaa maatalouslomittajan työhönsä ja antaa hänelle ohjeet eläinten hoidosta ennen lomituksen alkamista.

Maatalousyrittäjän tulee huolehtia, että työolosuhteet ja koneet täyttävät työturvallisuusvaatimukset. Lisäksi maatalouslomittaja tulee opastaa koneiden, laitteiden ja vaarallisten aineiden  käyttöön. Maatalousyrittäjän tulee myös hankkia rehua ja muita maataloustarvikkeita sekä ilmoittaa maatalouslomittajalle, mistä hänet tavoittaa loman aikana.

Opastukseen voit käyttää liitteenä olevaa "Lomituksen ohjeistus" -lomaketta.

Lomittajaa voi pyytää täyttämään "Lomituksen päätyttyä" -lomakkeen.

Liitteet
Nimi
Lomituksen ohjeistus.pdf (173,1 kB)
Opetusvideot

Jos sinun pitää antaa lehmälle lääkettä, nämä opetusvideot auttavat sinua!

 

Nämä videot on tehty LATUVA – laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen -hankkeen toimesta Ylä-Savon ammatti- ja aikuisopiston osahankkeessa.

LATUVA-hanke (21.5.2014 - 31.12.2015) on maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämisen hanke, joka on saanut valtionavustuksen Opetushallitukselta. Hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen toimintamalleja ja materiaaleja, joita hyödynnetään suomen kielen ja ammatillisen koulutuksen yhteensovittamisessa.

1. Lääke lehmälle nesteenä suuhun

2. Lääke lehmälle pistoksena lihakseen

3. Lääke lehmälle tuubista vetimeen

 

Ysao + opetushallitus.jpg