MAKSULLINEN LOMITTAJA-APU

 

 

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi käyttää enintään 120 tuntia kalenterivuodessa maksullista lomittaja-apua. Ko. lomituksia voivat tehdä lomatoimiston osoittamat päätoimiset maatalouslomittajat (kuukausi- ja tuntipalkkaiset maatalouslomittajat). 

Tuettu maksullista lomitusta ei ole enää mahdollista käyttää normaalin lomituspäivän yhteydessä muutoin vajaaksi jäävää työpäivää täydentävänä vaan päivittäin välttämättömien kotieläinten hoitotöitä. Tilan toisen lomaanoikeutetun tehtäväosuuten voidaan käyttää tuetttua maksullista lomittaja-apua.

Maksullisesta lomittaja-avusta peritään korvausta maatalousyrittäjältä 14,67 euroa/ tunti.

Tarkempia tietoja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta www.mela.fi/