MAATALOUSYRITTÄJIEN VUOSILOMA

 

 

Maatalousyrittäjän vuosiloman saaminen edellyttää, että vuosilomaa hakeva henkilö täyttää tietyt lomituspalvelulaissa säädetyt edellytykset.  

Lomaan oikeutettu maatalousyrittäjä:

* työhön osallistuen harjoittaa päätoimisesti karjataloutta
* yrittäjällä on voimassaoleva pakollinen MYEL-vakuutus tai hakemus vireillä
* karjatalouden tulee käsittää vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä loma-ajankohtana
* vuosiloman pituus on 26 päivää
* vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita/pyhäpäivää
* osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla tulee myös olla voimassaoleva MYEL-vakuutus

Maatalousyrittäjän vuosilomaa haetaan vuosittain paikallisyksikön määräämänä ajankohtana.

Tarkempia tietoja lomituspalveluista ja vuosilomasta sekä Lomituspalvelulaki (1231/1996) ja asetus (1333/1996) löytyvät Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta http://www.mela.fi/