Voit hakea kehittämisrahaa maaseutuhallinnon yhteislautakunnalta seuraavin perustein:

 

1. Sukupolvenvaihdos-, kehittämis- ja investointisuunnitelmat; tuki 80 % verottomasta kustannuksesta, enintään 700 €/tila/vuosi

Kehittämissuunnitelma voi olla suunnitelma ja/tai taloudellinen laskelma tilan tuotannon uudelleen suuntaamiseksi, vaihtoehtojen pohdinta tilan kehittämiseksi, äkillisesti taloudellisesti kriisiytyneen tilan tarvitsema kehittämissuunnitelma tai joku muu suunnitelma, jolla pyritään turvaamaan maatilayrityksen kannattavan toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen.

 

2. Investoivan tilan ja maaseutuyrityksen sekä tilanpidon aloittajan kannustustuki 700 €

Tuki maksettaisiin rakennuskohteen käynnistyttyä tai tilakaupan tapahduttua. Investoinnin tulee olla tilan tuotantosuunta huomioiden merkittävä, kuten esimerkiksi merkittävä laajennus tai uuden teknologian käyttöönotto eläintilalla sekä tuotevarasto tai käsittelytilat kasvinviljelytilalla.

Jos tilanpito aloitetaan vuokrauksella, tulee kyseessä olla rakennettu maatila ja vuokrasopimuksen tulee olla kestoltaan vähintään 10 vuotta.

Tilanpidon aloittajalle myönnettävän kannustustuen ehtona on, että yrittäjätoiminnalla on merkitystä tilanpidon aloittajan taloudessa. Ohjeelliseksi maatalouden osuudeksi verotettavasta tulosta vaaditaan kolmasosaa. Tarvittaessa yrittäjätulon osuudesta hakijan kokonaistuloista on annettava luotettava selvitys. Kannustustuen perusteeksi hakijan tulee esittää investointihankkeen käynnistyttyä kopio rakennustarkastajan ensimmäisellä tarkastuskäynnillä antamasta todistuksesta tai kopio investointituen maksatuspäätöksestä tai muu luotettava selvitys ja tilanpidon aloittamisen tapahduttua kauppakirja tai vuokrasopimus.

 

3. Tunnustuspalkinto 500 € vuoden 2018 maatilayrittäjälle kunnittain

Palkitun maatilayrittäjän hankkeiden tulee osoittaa, että hänellä on uskoa maatilatalouden tulevaisuuteen ja hänellä on yrittäjämäinen asenne. Hankkeiden tulee olla realistisia maatilayrityksen edellytykset huomioiden. Perustellut esitykset lautakunnalle pyydetään kunnan palveluvastavalta. Hän kokoaa tarvittavan työryhmän esityksen tekemiseksi.

 

4. Maaseutuammattiin ry:n jäsenmaksu

 

5. Maatilayrittäjien koulutus, yhteistoiminnan edistäminen, uusien toimintamuotojen (esim. tilusjärjestelyt) yleinen kehittäminen sekä vastaava muu kehittämistoiminta

Kohdan toimenpiteissä hyväksyttävä hankekustannus voi olla ilman lautakunnan erillistä päätöstä 5 000 euroa.

 

Kohtien 1. ja 2. tukipäätökset tehdään siinä järjestyksessä kun tukea haetaan.

Hakemukseksi riittää kopio maksetusta laskusta, jollei edellä ole muuta vaadittu.