HARRASTAMISEN IISALMEN MALLI

Iisalmen kaupunki pääsi mukaan Suomen harrastamisen mallin pilotointiin kevääksi 2021. OKM:n tukeman hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Tärkeä osa toimintaa on etsivä harrastustoiminta, jonka tavoitteena on löytää ne lapset ja nuoret, joilla ei ole ennestään yhtään harrastusta. Suomen ja Iisalmen mallin harrastustoiminnan lähtökohtana on luoda harrastustoimintaa, joka pohjautuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin.

Kerhot käynnistyivät viikolla 4. Tarjolla on oppilaiden toiveiden pohjalta mm. Parkouria, keilausta, metsästystä, kädentaitoja, kuvataidetta, valokuvausta ja tanssillista liikuntaa. Mukaan kerhotoiminnan järjestämiseen on tällä hetkellä valittu neljä järjestöä/toimijaa lasten ja nuorten lajitoiveiden mukaisesti.

Kevätlukukaudella 2021 tavoitteena on kerätä kokemuksia ja käytäntöjä, joiden pohjalta malli voidaan jatkossa vakiinnuttaa
pysyväksi toiminnaksi. Syksyllä toiminta laajenee ja yhteistyö järjestöjen kanssa tiivistyy.

Harrastamisen Iisalmen malli - hanketta koordinoi liikuntasuunnittelija Elina Juntunen elina.juntunen@iisalmi.fi

 

OKM.pngIISALMI_logo_vaaka_sin (1).png