LIIKUNTAA LAPSILLE, NUORILLE, ALLE KOULUIKÄISILLE JA KOULULAISILLE


* Liikuntahallin ja jalkapallohallin maksuton käyttö perheille
  
(päätös vap.aik.ltk. 16.12.2015)

Katso lisää alla olevasta liitetiedostosta!


Iisalmen kaupungin liikuntapalvelut järjestävät yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa vuosittain monenlaista toimintaa. Suurin osa on suunnatta esikouluikäisille ja tapahtuman järjestelyssä on vastuutahojen mukana lisäksi eri yhteisöjä ja oppilaitoksia. Alla olevasta linkityksistä pääset katsomaan eskareille suunnattua liikuntakalenteria kaudelle 2019-2020. Lapset liikkuu Iisalmessa- hanke käynnistyi keväällä 2019. Lisätietoja "Lapset liikkuu Iisalmessa"  linkityksestä.

 

Kouluikäisille järjestetään liikuntailtapäiväkerhoja Sporttari - Liikkuva iltapäivätoiminnan kautta. Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista. Etenkin nuorten omatoimisen liikunnan harrastamisen lisäämisessä on onnistuttu. Toimintaan on saatu kehittämistukea Itä-Suomen lääninhallitukselta ja Opetusministeriöltä vuosina 2004-2007. Kerhot ovat lapsille ja nuorille maksuttomia. Lisätietoa Sporttarin omilta nettisivuilta.

Vuonna 2006 Itä-Suomen läänin liikuntatunnustuksen saivat iisalmelaiset yläkoulut Juhani Aho ja Kauppis-Heikki, joiden roolit Sporttaritoiminnassa ovat olleet merkittäviä. Ks. alla olevasta liitteestä tiedote, jossa on lisää tietoa tunnustuksesta.

Uimahalli liikuntapaikkana liikuttaa lapsia ja nuoria omatoimisten käyntien, uimakoulujen ja uimaopetuksen muodossa. Uimahallin uinninohjaajat vastaavat iisalmelaisten alakoulujen uinninopetuksesta.

Ilmoittautuminen varhaiskasvatuksen liikuntakalenterin mukaisiin tapahtumiin

Eskareiden liikuntakalenteri 2019-2020.pdf

Lapset liikkuu Iisalmessa - Hanke

Liitetiedostot