Nuorisotakuun tavoitteena on taata jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorisotakuu sisältää: 


• Työllisyystakuun: 
jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 

• Koulutustakuun: 
jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorten aikuisten osaamisohjelma eli NAO tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto. 

• Muita tukitoimia: 
ne on tarkoitettu nuorille, joiden ei tiedetä olevan mukana missään aktiivisessa toiminnassa tai jotka tarvitsevat muuta tukea. Ne voivat olla esim. erilaisia kuntoutustoimenpiteitä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon puitteissa. Esimerkiksi nuorille tarjotaan apua arkirutiinien luomisessa, säännöllisten elämäntapojen löytämisessä, oman henkilökohtaisen talouden hoitamisessa, päihteistä ja velkaantumisesta eroon pääsemisessä ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. 

Iisalmessa on laadittu nuorisotakuun toimeenpanemiseksi oma nuorisotakuusuunnitelma ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti. Suunnitelma on päivitetty vuosille 2016-2017 tavoitteineen. Iisalmen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman joulukuussa. Iisalmen kaupungin nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelman on laatinut Iisalmen monialainen työryhmä.

Iisalmen nuorisotakuusuunnitelma  sekä nuorisotakuun toteutumisen seurantaraportti löytyy alla olevista liitetiedoista. 
Seurantaraportti laaditaan vuonna 2016 yhteensä kaksi kertaa.