Yleisiä ohjeita koulukäynneille

Varaa koulukäynnit hyvissä ajoin sähköpostitse juhaniahonmuseo(a)iisalmi.fi

 • Opettajan on kuljettava luokkansa mukana valvojana koko museokäynnin ajan!
 • Juokseminen museon sisätiloissa ei ole sallittua.
 • Esineisiin ei saa koskea ilman museohenkilöstön lupaa (koskee myös opettajia).
 • Seiniin ja huonekaluihin ei saa nojailla. Museohenkilöstö kertoo sallituista istumapaikoista.
 • Perusnäyttelyn tiloissa saa kuvata, mutta salamavalon käyttäminen on kiellettyä. Vaihtuvassa näyttelyssä kuvaaminen on kielletty tekijänoikeussuojan vuoksi.
 • Näyttelytiloihin ei saa viedä ruokia ja juomia. Eväät voi jättää lipunmyyntiin säilytykseen.

Museopedagoginen ohjelma

Pedagogisen ohjelman suunnittelu on vielä kesken, mutta joitain sisältöjä voimme jo toteuttaa. Kysy käyntiä kouluryhmällesi sähköpostitse!

 

Pedagoginen ohjelmamme perustuu valtakunnallisten opetusohjelmien sisältöihin ottaen huomioon paikalliset opetuksen painotukset ja koulujen tarpeet sekä museoiden asiantuntemuksen ja aihepiirit.

Päiväkotikäynnit ovat retki- ja ulkoiluluontoisia käyntejä, joiden sisällöt perustuvat valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018 / käyttöönotto 2019) ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Perusopetuksen vuosiluokille 1-6 suunnattu historiaan ja kulttuuriperintöön tutustuttava ohjelmamme ja vuosiluokille 7-9 suunnattu ryhmäytymiseen ja projektiluontoisuuteen pohjautuva ohjelmamme perustuvat valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014 / käyttöönotto 2016-2019) ottaen huomioon paikalliset opetussuunnitelmat. Lukiolle suunnattu historian ja kirjallisuuden tietoutta syventävä ohjelmamme perustuu valtakunnalliseen lukion opetussuunnitelman perusteisiin (2019). 

Pedagoginen ohjelmamme on tehty yhteistyössä Ylä-Savon kotiseutumuseon kanssa. Kumpikin museo tarjoaa museokäynnit ilmaiseksi Iisalmen päiväkodeille, kouluille ja lukioille. Suosittelemme vierailuille seuraavaa rakennetta:

 • Päiväkodit: Juhani Ahon museo: Jussi ja Lyydi – Retkipäivä Mansikkaniemeen tai
 • Ylä-Savon kotiseutumuseo: Vanhan ajan leikkejä museolla
 • 1. luokka: Juhani Ahon museo: Päre ja tuohikontti - Koululaisten retki menneisyyden maailmaan
 • 2. luokka: Ylä-Savon kotiseutumuseo: Kädentaitoja ja pulmapähkinöitä savutuvassa
 • 3. luokka: Juhani Ahon museo: Pappi ja renki - Oppilas sukuhistoriansa saappaissa
 • 4. luokka: Ylä-Savon kotiseutumuseo: Teknologian ja elinkeinojen muutosta Iisalmessa
 • 5. luokka: Juhani Ahon museo: Pitäjä ja pappila – Historian lähteillä Koljonvirralla
 • 6. luokka: Ylä-Savon kotiseutumuseo: Eränkäynnistä kaskeamiseen – Mediaesityksistä historiaan
 • 7. luokka: Juhani Ahon museo: Kieli ja valta -  Ryhmäytymistä Juhani Ahon poliittisilla jalanjäljillä
 • 8. luokka: Ylä-Savon kotiseutumuseo: Yhteiskunnan pimeät ja valoisat hetket – Historian perspektiivit
 • 9. luokka: Panimomuseo (varaus Ylä-Savon kotiseutumuseolta): Yrittäjänä Iisalmessa
 • Lukion alkupuoli: Juhani Ahon museo: Kosteikko, kukkula ja saari – Historiaa ja allegorioita Ahon lastuissa
 • Lukion loppupuoli: Ylä-Savon kotiseutumuseo: Savolainen vai jotain muuta? – historia poliittisena välineenä