LIIKUNTAA LAPSILLE, NUORILLE, ALLE KOULUIKÄISILLE JA KOULULAISILLE


* Perheiden Lajilauantait jatkuvat
 
  - viiden paikallisen järjestön ja Pohjois-Savon Liikunta ry:n organisoimaa maksutonta toimintaa perheille
   - ohjelma liitetiedostona sivun alareunassa (Perheiden Lajilauantait 2017 - 2018)
* Liikuntahallin ja jalkapallohallin maksuton käyttö perheille
  
(päätös vap.aik.ltk. 16.12.2015)
   Katso lisää alla olevasta liitetiedostosta !


Alle kouluikäisille järjestettävään liikuntaan pääset tutustumaan tästä:

alle kouluikäisten liikunta syksy 2017- kevät 2018.

Iisalmen kaupungin liikuntapalvelut järjestävät yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa vuosittain monenlaista toimintaa. Suurin osa on suunnatta esikouluikäisille ja tapahtuman järjestelyssä on vastuutahojen mukana lisäksi eri yhteisöjä ja oppilaitoksia.

Kouluikäisille järjestetään liikuntailtapäiväkerhoja Sporttari - Liikkuva iltapäivätoiminnan kautta. Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista. Etenkin nuorten omatoimisen liikunnan harrastamisen lisäämisessä on onnistuttu. Toimintaan on saatu kehittämistukea Itä-Suomen lääninhallitukselta ja Opetusministeriöltä vuosina 2004-2007. Kerhot ovat lapsille ja nuorille maksuttomia. Lisätietoa Sporttarin omilta nettisivuilta.

Vuonna 2006 Itä-Suomen läänin liikuntatunnustuksen saivat iisalmelaiset yläkoulut Juhani Aho ja Kauppis-Heikki, joiden roolit Sporttaritoiminnassa ovat olleet merkittäviä. Ks. alla olevasta liitteestä tiedote, jossa on lisää tietoa tunnustuksesta.

Uimahalli liikuntapaikkana liikuttaa lapsia ja nuoria omatoimisten käyntien, uimakoulujen ja uimaopetuksen muodossa. Uimahallin uinninohjaajat vastaavat iisalmelaisten alakoulujen uinninopetuksesta.