Lomakkeet
VAPAAOPPILAPAIKKAHAKEMUS

Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta voi myöntää lukukausittain vapaaoppilaspaikkoja varsinaisille perus- tai opistotason oppilaille. Vapaaoppilaspaikat on haettavissa syyslukukaudella syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukaudella tammikuun loppuun mennessä. 

Vapaaoppilaspaikkaa ei myönnetä ensimmäisen vuoden opiskelijalle.

Liitteeksi on ehdottomasti toimitettava vero- tai palkkatodistus sekä tiedot hakijan taloudellisesta tilanteesta. Liitteet toimitetaan musiikkiopiston toimistoon tai kulttuurikeskuksen neuvontaan.

Nimi:                                                                                                                                        
Opintojen
aloitusvuosi: 
Pääaine:
Lukukausi,
jolle vapaa-
oppilaspaikkaa
haetaan:
Opistossa
opiskelevat
sisarukset:
Perustelut
hakemukselle:
Huoltajan
nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Tyhjennä


LÄHETÄ:   

Ylä-Savon musiikkiopisto
Kirkkopuistonkatu 9 /PL 5
74101 Iisalmi
Puh. 040 830 2746  toimisto