Lomakkeet
VAPAAOPPILAPAIKKAHAKEMUS

Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta voi myöntää lukukausittain vapaaoppilaspaikkoja varsinaisille perus- tai opistotason oppilaille. Vapaaoppilaspaikat on haettavissa syyslukukaudella syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukaudella tammikuun loppuun mennessä. Keväällä 2023 hakuaika on 15.2.  mennessä.

Vapaaoppilaspaikkaa ei myönnetä ensimmäisen vuoden opiskelijalle.

Liitteeksi on ehdottomasti toimitettava vero- ja palkkatodistus sekä tiedot hakijan taloudellisesta tilanteesta. Liitteet toimitetaan musiikkiopiston toimistoon tai kulttuurikeskuksen neuvontaan.

Nimi:                                                                                                                                        
Opintojen
aloitusvuosi: 
Pääaine:
Lukukausi,
jolle vapaa-
oppilaspaikkaa
haetaan:
Opistossa
opiskelevat
sisarukset:
Perustelut
hakemukselle:
Huoltajan
nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Tyhjennä


LÄHETÄ:   

Ylä-Savon musiikkiopisto
Kirkkopuistonkatu 9 /PL 5
74101 Iisalmi
Puh. 040 830 2746  toimisto