LOMAKKEILLA voi ilmoittautua oppilaaksi muskariin, avoimeen opetukseen ja ryhmäaineiden ulkopuoliseksi opiskelijaksi.

Ennen opintojen aloittamista on huoltajan kuitenkin allekirjoitettava sitova ilmoittauminen opintomaksujen laskuttamista varten.