Oppilaitoksen hallintoa varten on kulttuurilautakunnan alaisena johtokunta, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Iisalmen kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntaan kaksi (2) jäsentä sekä Kiuruveden kaupunginvaltuusto, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnanvaltuustot kukin yhden (1) jäsenen sekä valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäseniä ovat myös kaksi (2) 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden keskuudestaan lukuvuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa sekä opettajien (1) edustaja, jolle voidaan valita myös varajäsen.

Iisalmen kaupunginvaltuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valitsemistaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kulttuurilautakunnan edustajalla sekä sivistyspalvelukeskuksen johtajalla on läsnäolo-oikeus ja oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksissa.

Jäsenet Varajäsenet

puheenjohtaja Kari Haikarainen, Iisalmi Teija Itkonen-Brilli, Iisalmi

Anne-Helena Sutinen , Iisalmi Elise Toppinen, Iisalmi

Erkki Strömmer, Kiuruvesi Seppo Niskanen, Kiuruvesi 

Riitta Sihvonen, Sonkajärvi Jukka Kellokumpu, Sonkajärvi

Elina Savokallio, Pielavesi Susan Partanen, Pielavesi

Emilia Piippo, Vieremä Marjo Partanen, Vieremä

Katja Aminoff, opettajien edustaja

Kaisla Kurkela, oppilaiden edustaja

Anttoni Virpi, oppilaiden edustaja

Sari Ryhänen, henkilökunnan edustaja

Tapani Lakaniemi, sihteeri