Oppilaitoksen hallintoa varten on kulttuurilautakunnan alaisena johtokunta, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Iisalmen kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntaan kaksi (2) jäsentä sekä Kiuruveden kaupunginvaltuusto, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnanvaltuustot kukin yhden (1) jäsenen sekä valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäseniä ovat myös kaksi (2) 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden keskuudestaan lukuvuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa sekä opettajien (1) edustaja, jolle voidaan valita myös varajäsen.

Iisalmen kaupunginvaltuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valitsemistaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kulttuurilautakunnan edustajalla sekä sivistyspalvelukeskuksen johtajalla on läsnäolo-oikeus ja oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksissa.

Jäsenet

puheenjohtaja Kari Haikarainen, Iisalmi

Anne-Helena Sutinen , Iisalmi

Erkki Strömmer, Kiuruvesi

Riitta Sihvonen, Sonkajärvi

Elina Savokallio, Pielavesi

Emilia Piippo, Vieremä

Katja Aminoff, opettajien edustaja

Sari Ryhänen, henkilökunnan edustaja

Tapani Lakaniemi, sihteeri

Varajäsenet

Teija Itkonen-Brilli, Iisalmi

Elise Toppinen, Iisalmi

Seppo Niskanen, Kiuruvesi 

Jukka Kellokumpu, Sonkajärvi

Susan Partanen, Pielavesi

Marjo Partanen, Vieremä