Uusi uimahalli valmistuu syksyllä 2022

Tältä sivulta löydät tärkeimmät tiedot uuden uimahallin suunnittelusta, piirustuksista, rakentamisesta ja palveluista. Varsinkin tietoa rakentamisen etenemisestä päivitetään säännöllisin väliajoin kuvin ja tekstein. Kuviin pääset tämän sivun kohdasta ”Kuvia rakennusvaiheesta”.

Peruskorjaushankkeesta uudisrakentamiseen

Iisalmen nykyinen uimahalli on rakennettu vuonna 1974 ja sitä laajennettiin vuonna 1996. Iisalmelaisten lisäksi hallia käyttävät lähikuntien asukkaat. Uimahalli vastaa muun muassa Iisalmen ja lähialueen alakoulujen uimaopetuksesta. Kellarikerrokseen sijoittuu hyvin varusteltu noin 360 neliön kuntosali. Alun perin uimahallin suunnittelua lähdettiin viemään eteenpäin peruskorjaushankkeena, josta valmistui vuonna 2009 hankesuunnitelma ja kuntokartoitus. Vuonna 2013 suunnitelmaa päivitettiin, jolloin myös kuntotutkimuksia laajennettiin. Myöhemmin tehdyt tarkemmat kuntotutkimukset ratkaisivat sen, että peruskorjauksen sijasta hankesuunnitelmassa päädyttiin uudisrakentamiseen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vuonna 2017. Nykyisen hallin korjausasteeksi arvioitiin 89 %.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman ja linjauksen uudisrakentamisesta syyskuussa 2017. (Kaupunginvaltuusto 6/2017.) Hankesuunnitelmaa päivitettiin keväällä 2019. Iisalmen uuden uimahallin rakentaminen alkoi 16.11.2020. Hankesuunnitelman löydät tämän sivun kohdasta Hankesuunnitelma.

Uuden uimahallin rakentamisessa ja palveluissa on huomioitu käyttäjien mielipiteet Iisalmen uusi uimahalli valmistuu syksyllä 2022. Suunnittelun ohessa valmistui kulttuuri- ja vapaa-aika johtaja Pekka Partasen tekemänä kehittämistyö ”Iisalmen kaupungin uuden uimahallin palvelusuunnitelma”. Marraskuussa 2019 valmistunut palvelusuunnitelma pitää sisällään asiakastoiveet uimahallin rakentamisratkaisuista sekä uimahallin ylläpitämiseen liittyvä palvelut, kuten aukioloajat ja miten palveluja voitaisiin hallissa tuottaa.

Uuden uimahallin palveluja suunniteltaessa on kuultu käyttäjiä. Vuonna 2019 vuonna valmistuivat sekä kysely hallin asiakastarpeista että hyvinvointiyrittäjyyskartoitus koskien koko Kankaanliikuntapuistoa. Asiakastyytyväisyyskysely teetettiin Savonia AMK:n opiskelijan toimesta 2018 marraskuussa ja siihen vastasi yhteensä 1 113 henkilöä. Vastausten määrä on merkittävä ja se kuvaa hyvin sitä, miten tärkeäksi tuleva uimahalli koetaan. Hyvinvointiyrittäjyyskartoitustoteutettiin Ylä-Savon Veturin rahoituksella ja siihen osallistuivat Kankaan alueen käyttäjärjestöjen lisäksi yrityselämän edustajat, Ylä-Savon Sote ja Vetrea Terveys Oy. Sekä kyselyn tuloksia että edellä mainitun kartoituksen tuloksia on hyödynnetty palveluja suunniteltaessa. Lisäksihyvinvointiyrttäjyyskartoituksesta nostettiin kolme asiaa jatko selvitykseen.

Altaat asiakastoiveiden mukaisia

Allasosasto

Kuntouintiallas, monitoimiallas, lasten opetusallas, hyppyallas, erillinen poreosasto ja pienten lasten kahluuallas. Altaat noudattelevat tehdyn kyselyn perusteella asiakastoiveita. Vesipinta-ala kasvaa nykyisestä n. 300 neliötä. Tilojen ahtaus onkin saanut eniten huonoa palautetta nykyisessä hallissa. Altaiden lisäys mahdollistaa allasosastolla paremman käytön ohjaamisen, kun eri käyttäjäryhmät siirtyvät käyttämään omia altaitaan. Esimerkiksi oma hyppyallas parantaa kuntouimareiden ja vesikäveliljöiden mahdollisuuksia rauhallisempaan oman lajinsa harrastamiseen kuntouintialtaassa. Käyttäjille jää myös enemmän aikaa altaiden vapaaseen käyttöön kuin aikaisemmin.

Miltä tuntuisi kuunnella uimahallin saunassa rauhallista musiikkia? Saunojen rooli nousee sekä tutkimustiedon valossa että asiakastarvekyselyn perusteella uimahallin käyttäjien mielestä merkittäväksi. Asiakkaat toivovat uimahallilta myös kylpylämäisyyttä. Suunnitteluvaiheessa on pyritty huomioimaan hallin viihtyisyys. Iisalmen kaupunki on tehnyt päätökset prosenttitaiteesta uusien rakennusten yhteyteen. Tuula Lehtisen tekemä taide lisää uuden uimahallin viihtyisyyttä. Taide tuodaan lähelle hallin käyttäjiä. Se tuo mukanaan samalla häivähdyksen kylpylämäisyyttä

Suunnitelmat uuden hallin aukioloajoiksi

Uimahallin aukioloaikoja laajennetaan nykyisestä. Toive nousee selkeästi asiakastarvekyselyn vastauksissa esille. Uuden uimahallin aukioloajat ovat suunniteltu siten, että kolmena arkipäivänä ne noudattelevat nykyisiä aukioloaikoja klo 9 – 21 ja kahtena 6-21. Toiveet viikonloppuaikojen laajentamiseksi pyritään myös huomioimaan.

Kuntosali

Kuntosali sijoittuu toiseen kerrokseen ja kokonaisneliöt ovat 323 neliötä. Kuntosalin välittömään läheisyyteen tulee liikuntasali, jonka koko on 67 neliötä. Oma sisäänkäynti mahdollistaa kuntosalin aukioloaikojen selkeän lisäyksen nykyiseen halliin verrattuna.

Mikä nimi uudelle uimahallille

Mikä uudelle uimahallille nimeksi? Tätä pohditaan vuoden 2021 aikana ja oletettavaa on, että käyttäjät pääsevät sanomaan asiaan oman sanansa. Millä tavalla palveluja uudessa uimahallissa tuotetaan? Mitä muita asioita otettava huomioon ennen kuin halli valmistuu? Vastauksia kysymyksiin saat vuonna 2019 valmistuneesta kehittämistyöstä, joka löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/264038

Lisätietoja:
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen
pekka.partanen@iisalmi.fi
Ajankohtaista tietoa uimahallin rakentamisesta
liikuntapalvelut_somessa1 (003).jpg
28.11.2022

Vastaa liikuntapalveluiden viestintäkyselyyn - voit voittaa Elämäni kunnossa tuotteita sekä liikuntapalkintoja uuteen uimahalliin Saukkoon.

23.2.2022

"Iisalmessa kohoaa korvaaja nykyiselle, vuonna 1974 avatulle kaupungin uimahallille. Yhteiskunnallisella rahoituksella rakentuva nykyaikainen uintikeskus huomioi laajasti moninaiset asiakasryhmät."

Kaikki uutiset