SPORTTARI - LIIKUNTAILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iisalmessa on yhdeksän alakoulua, joista neljä sijaitsee lähellä Iisalmen keskustaa ja loput viisi haja-asutusalueilla. Oppilaita on alakoulujen puolella yhteensä n. 1400. Syksystä 2015 alkaen on toiminut yksi yläkoulu, Juhani Ahon koulu, jossa on hieman alle 700 oppilasta.

Sporttari - Liikkuva Iltapäivätoiminta Iisalmessa on käynnistynyt vuonna 2004.

 Aikaisemmille vuosille tullut tuki Itä-Suomen lääninhallitukselta on mahdollistanut toiminnan laajan sisällön ja oppilaiden ilmaisen osallistuminen järjestettävään toimintaan. Yhteistyötä tehdään liikuntapalvelujen, koulujen ja järjestöjen kanssa sekä kouluviraston kerhotoiminta -hankkeen kanssa.

Sporttaritoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten omatoimista viikoittaista liikkumista, vaikuttaa liikuntatottumuksiin.Toiminnan sisältö

Toimintaan kuuluvat säännölliset Sporttarikerhot sekä ala- että yläkouluikäisille, -tapahtumat ja -koulutus. Marraskuussa 2020  pilotoidaan Nuorisopassi kaikille 7.luokkalaisille. Pilottijakso jatkuu helmikuun 2020, jonka jälkeen nuorten kokemusten perusteella passin käyttöä on tarkoitus laajentaa sekä käyttäjien että etujen suhteen.

Lue lisää nuorten toiminnasta myös sivuilta www.po1nt.fi/iisalmi

Sporttarikerhojen ohjelmat löydät kohdasta Sporttarikerhot ja Nuorisopassin käytöstä lisätietoa kohdasta Nuorisopassi.