Kulttuuripalveluiden kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Kohdeavustuksia voivat hakea eri kulttuuri- ja taiteenalojen ammattilaiset, järjestöt tai yksittäiset taiteen harrastajat jatkuvana hakuna. Kohdeavustusta voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisille toimijoille projekteihin, joiden tuotos kohdistuu Iisalmeen.

Kohdeavustusten hakijoiden on esitettävä hakemuksessa (kohta 6) suunnitelma projektista, johon avustusta haetaan. Kohdeavustuksen käytöstä on tehtävä selvitys seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvitykseen ei tarvitse liittää tositteita, mutta tositteet on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.

Toimita ennen avustuksen maksamista seuraavat asiakirjajäljennökset osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi:

  1. Suunnitelma projektista, johon avustusta haetaan sekä kustannusarvio
  2. Avustusta hakevan yhdistyksen säännöt (uudet hakijat, muutokset vanhat hakijat)
  3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio haettavalle avustuskaudelle.
  4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteessä.

Verkkoasiointi


Palvelut

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Katso tiedot