Tällä lomakkeella voit tehdä ehdotuksen uudesta kirjastoauton pysäkistä Iisalmen alueelle. Ehdotetun pysäkin soveltumista selvitetään ennen päätöksentekoa (mm. ajankohdan sopiminen reittiaikatauluun, ison auton turvallinen pysäköinti ehdotetun paikan kohdalla jne.). Kirjastoauton uudet aikataulut ja pysäkit pyritään ottamaan käyttöön elo-syyskuussa.

Kirjastoauto Pokkarin pysäkit kartalla:

Ehdotus kirjastoauton uudeksi pysäkiksi
Toivomani uuden pysäkin tarkka osoite (kadun tai tien nimi sekä osoitenumero)

Toivomani kirjastoauton pysähtymisajankohta (viikonpäivä ja kellonaika)

Kuinka usein käyttäisit kirjastoauton palveluja
Ehdotuksen tekijän nimi

Osoite

Puhelinnumero


    Tyhjennä