Motivoinnilla töihin! -hanke

Iisalmen kaupunki toteuttaa Motivoinnilla töihin! -hankkeen ajalla 15.3. – 31.12.2021.

Motivoinnilla töihin! –hanke on Opetushallituksen rahoittama valtionavustushanke, jonka tavoitteena on motivoida, tukea ja valmentaa työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita kohti työelämää ja edistää yksilöllistä ura- ja koulutuspolkua. Hankkeessa tarjotaan perusvalmiuskursseja sekä ryhmä- että yksilöopetuksena mm. elämänhallinnan, terveystiedon, talousosaamisen, digitaitojen ja suomen kielen osaamisen lisäämiseksi. Hankkeella luodaan uusi yhteistyömalli työllisyyspalveluiden, kansalaisopiston ja muiden koulutuksentarjoajien välille.

 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat:

työttömät työnhakijat, työllistettynä ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat henkilöt, jotka 

  • ovat alle 30-vuotiaita tai
  • ovat vieraskielisiä tai kotoutujia tai 
  • ovat yli 30-vuotiaita, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.