Opetushallitus myönsi vuonna 2014 Iisalmen kansalaisopistolle 35.000 euroa Laatu- ja kehittämisavustusta "Kansalaisopistosta kansainväliseksi opistoksi -hankkeeseen. Avustuksen tavoitteena oli lisätä kuntalaisten suvaitsevaa suhtautumista vieraita kulttuureja kohtaan sekä lisätä kansalaisopiston opiskelijoiden ja kuntalaisten kohtaamisia alueen maahanmuuttajien kanssa. Laajin toimnto tässä hankkeessa oli tukea kansalaisopiston opiskelijoiden kielimatkoja.

Hankkeen puitteissa järjestettiin  luentoja ja ruokakursseja eri maiden kulttuureista, perustettiin monikulttuurinen musiikkiryhmä sekä palkattiin kielten ryhmiin avustajiksi kieltä äidinkielenään puhuvia maahanmuuttajia. Matkakursseja järjestettiin Saksaan, Englantiin, Ranskaan, Espanjaan ja Italiaan ja niille osallistui yli 40 opiskelijaa. Innostus kieltenopiskeluun oli valtavaa, ohessa Iisalmen Sanomissa 16.12.2015 julkaistu italian kielen opiskelijoiden matkakertomus:

 

Matkaraportti Italia väri sivu 1.pdf

Matkaraportti Italia väri sivu 2.pdf

Espanjan ryhmän matkakertomus on puolestaan nähtävissä oheisessa YouTube-linkissä:

https://www.youtube.com/watch?v=yclse_wH8ek

Suomalaisten osallistuminen ns. matkakursseille oli aktiivista ja opiskelijat olivat erittäin motivoituneita. Monen pitkäaikaisen opiskelijan motivaatio kohosi kurssin myötä aivan uudelle tasolle, esimerkiksi espanjan matkakurssiryhmä halusi välttämättä toisen viikoittaisen opiskelukerran tultuaan matkalta! Matkan suunnittelu, kontaktien otto, matkaohjelman rakentaminen sekä loppuraportin laatiminen hioi ryhmän opiskelijat yhteen ja matka kohteeseen oli useimmille koko kieltenopiskelu-uran tähänastinen huipennus! Todella valtava motivaatioruiske opiskelulle! 

Maahanmuuttajien osallistuminen opiston muuhun kuin suomen kielen opiskeluun kansalaisopistossa jäi hankkeessa valitettavsti odotuksiin nähden melko vaatimattomaksi. Ilmeisesti maahanmuuttajien aktvointi tällaiseen harrastustoimintaan vaatii aivan uudenlaista markkinointia ja uuden lähestymistavan. Maahanmuuttajat osallistuvat kyllä innokkaasti suomen kielen opiskeluun omissa ryhmissään ja se on erittäin tärkeä toiminta varsinkin kotouttamisen alkuvaiheessa, odotettaessa muuta kotouttamiskoulutusta. Muille kursseille tuleminen kantaväestön sekaan onkin sitten jo haastavampaa. Iisalmen kansalaisopistossa on alettu järjestää ns. ystäväkursseja maahanmuuttajien tukiverkoston rakentamiseksi. Ehkä tulevaisuudessa kannattaisikin miettiä järjestelmää, jossa myös kansalaisopiston kädentaidon kurssille tultaisiin suomalaisen ystävän kanssa. SPR, ystäväjoukko tai vastaava taho voisi ehkä koota maahanmuuttajista ryhmän, jonka jäsenet yhdessä uskaltautuisivat kursseille. Yksittäiselle maahanmuuttajalle kynnys tulla kantaväestön joukkoon harrastamaan, kun tuntemus uudesta kulttuurista ja kielitaito ovat vielä huonot.