Lyseo.jpg

Iisalmen Lyseo

Iisalmen aidosti luokattomassa lyseossa opiskelija on etusijalla. Hänelle tarjotaan runsaasti kursseja kaikissa oppiaineissa. Toimivassa kuusijaksojärjestelmässä opiskelija saa tehdä itselleen sopivan opintosuunnitelman. Lyseossa opiskelija voi kasvaa maailmankansalaiseksi osallistumalla esimerkiksi kansainvälisiin projekteihimme ja opiskelemalla useita kieliä.
Dynaamisesta ja nykyaikaisesta lyseosta saa hyvän pohjan jatko-opintoihin.

Lue lisää

Iisalmen-Aikuislukio.jpg

Aikuislukio

Iisalmen aikuislukio on koko Ylä-Savoa palveleva aikuisten lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, jonka lähtökohtana on opiskelijoiden tarvitsema, monipuolinen, laadukas ja joustava koulutus. Meillä voit suorittaa lukion päättötodistuksen ja kirjoittaa ylioppilaaksi, opiskella yksittäisiä aineita tai vaikka vain yhden kurssin. Voit myös jatkaa kesken jääneitä opintojasi tai täydentää ylioppilastutkintoasi.
Laadimme Sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan aiemmat opintosi, yksilölliset tarpeesi ja elämäntilanteesi. Käytössäsi on monipuoliset opiskelumenetelmät lähiopetuksesta verkko- ja virtuaaliopiskeluun. Opiskelu meillä on Sinulle maksutonta. Meille voit tulla juuri sellaisena kuin olet.

Lue lisää

Kansalaisopisto.jpg

Kansalaisopisto

Iisalmen kansalaisopisto on kaupungin omistama ja ylläpitämä yleissivistävä aikuisoppilaitos, jossa voivat myös lapset ja nuoret harrastaa ja opiskella. Iisalmen kansalaisopiston tulostoiminta-ajatuksena on edistää alueen asukkaiden henkistä hyvinvointia ja omatoimisuutta tuottamalla kulttuuripainotteisena oppilaitoksena laadukkaita aikuiskoulutuksen palveluita ja turvaamalla omaehtoisen sivistyksen kehitysedellytyksiä yhteistyössä Ylä-Savon muiden kansalaisopistojen kanssa. Iisalmen kansalaisopiston päätoimipaikka on Kulttuurikeskus. Opintopiirejä pidetään monissa muissakin tiloissa eri puolilla laajaa Iisalmea.

Lue lisää

Musiikkiopisto.jpg

Ylä-Savon musiikkiopisto

Ylä-Savon musiikkiopisto on Iisalmen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella toimiva musiikkioppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Ne opiskelijat, joilla perusasteen opinnot ovat vielä kesken, siirtyvät aikuisosastolle sinä lukuvuonna, jona he täyttävät 17-vuotta. Pasuunan-, tuuban-, ja kontrabasson soitossa ikäraja on 21-vuotta. Laulun opiskeluun voi hakeutua äänenmurroksen jälkeen. Aikuisosastolle laulunopiskelija siirtyy sinä lukuvuonna, jona hän täyttää 21 vuotta, mikäli perusopintoja ei ole tehty siihen mennessä. Suoraan aikuisosastolle otetun laulunopiskelijan opinto-aika päättyy sinä vuonna, jona hän täyttää 30 vuotta.

Lue lisää

Sakky.jpg

Savon ammatti- ja aikuisopisto

Savon ammatti- ja aikuisopiston Iisalmen toimipaikka tarjoaa laadukasta opetusta lähihoitaja- ja merkonomikoulutuksissa nuorille ja aikuisille. Koulumme sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Paloisjärven rannalla Asevelikatu 24:ssä. Opiskelijoita on n. 500, opettajia ja muuta henkilökuntaa 50. Linja-autoasemalta meille tulee matkaa 1,2 km, rautatieasemalta alle 1 km. Nuorten koulutuksissa voit liittää opintoihisi lukion ja muiden ammatillisten oppilaitosten kursseja tai suorittaa kaksoistutkinnon ns. MAHIS-opinnoilla. Olemme mukana Iisalmen seudun urheiluakatemiassa. Kansainvälisyys on myös osa kouluarkeamme, voit suorittaa työssäoppimisjaksoja ulkomailla. Aikuiskoulutuksessamme voit valmistua ammattiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla, työvoimakoulutuksella tai oppisopimuksella. Lisäksi voit täydentää ammattitaitoasi lyhytkursseilla. 

Lue lisää

Ammattiopisto-YSAO.jpg

Ylä-Savon ammattiopisto

           

Koulutamme monipuolisia osaajia työelämään – niin uusia ammattilaisia kuin jo aiempaa ammattilaisten osaamista täydentäen. Koulutustarjonnassamme on vaihtoehtoja niin nuorille kuin aikuisillekin. Meillä on mahdollista jatkuva haku kaikkiin tutkintoihin.

Perustutkintokoulutuksemme kattaa laajasti mm. tekniikan- ja liikenteen alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opintoja. Perustutkinto antaa vankan pohjan työelämään siirtymiselle sekä kelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissaja yliopistoissa. Ammattitaitoa voi myös täydentää suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla työssäoppimisjaksojen aikana. Ylä-Savon ammattiopistolla on yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa.

Laajenna ammattitaitoasi! Voit suorittaa myös tutkinnon osia tai kokonaan toisen osaamisalan perustutkinnosta. 

Oppisopimuksella voi suorittaa kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Monille nuorille, aikuisille ja yritysasiakkaille oppisopimuskoulutus on erinomainen vaihtoehto. Koulutus on yleensä tutkintotavoitteista. Tutkinto valitaan kouluttajatyönantajan ja opiskelijan kanssa yhdessä.

Tutustu tarjontamme, tee hyvä päätös ja hae koulutuksiin. Koulutus ja ammattitaidon kehittäminen kannattaa, parannat asemaasi työmarkkinoilla!

Haku kaikkiin tutkintoihin sekä tarkemmat sisällöt ja lyhytkoulutukset www.ysao.fi/koulutus

Lue lisää

Savonia.jpg

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savonian kuudella koulutusalalla opiskelijoita on yhteensä liki seitsemän tuhatta. Savonian toimipisteet sijaitsevat Itä-Suomessa kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa.

Savoniassa on yli 30 erilaista koulutusohjelmaa. Tutkintotavoitteisen päiväopiskelun lisäksi voit Savoniassa opiskella Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Työelämään siirtymisen jälkeen voit täydentää osaamistasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) tai erilaisissa täydennys- ja lisäkoulutuksissa. Monipuolisen koulutustarjonnan ansiosta voit suorittaa tutkinnon joko päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna osittain työn ohessa. Opetuksessa keskeisellä sijalla ovat yritysten kanssa yhteistyössä ratkaistavat käytännön tehtävät. Työelämäyhteistyö koskettaa Savoniassa kaikkia, vaikka siihen osallistuvat erityisesti opiskelijat ja opettajat. Työelämäläheiset toimintatavat varmistavat, että Savonian opetuksessa yhdistyvät parhaalla tavalla teoria ja käytäntö. Savonia-ammattikorkeakoulussa on myös mahdollista yhdistää huippu-urheilu ja opiskelu. Savonia on mukana Pohjois-Savon urheiluakatemiassa.

Kansainvälisyys on Savoniassa arkipäivää. Ulkomaisia korkeakoulukumppaneita on yli 30 maassa, ja opiskelija- sekä asiantuntijavaihto on aktiivista. Savoniassa voit suorittaa AMK-tutkinnon englanninkielellä kahdessa koulutusohjelmassa.
Kaikki Savonian kansainväliset opintovaihtoehdot toteutetaan siten, että ne antavat hyvät valmiudet menestyksekkäälle työuralle.

Lue lisää

Snellman.jpg

Snellman-kesäyliopisto, Iisalmen toimipiste

Järjestämme avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikursseja, Lasten yliopistotoimintaa, Ikääntyvien yliopistotoimintaa, abi- ja lukiolaiskursseja, yleisöluentoja sekä muuta yleissivistävää koulutusta.

Snellman-kesäyliopistoa ylläpitävä Snellman-instituutti ry. on Pohjois-Savon alueella toimiva, alueellista yhteistoimintaa edistävä koulutus- ja kulttuuriorganisaatio.

Lue lisää