Iisalmen kaupunkin on jaettu 13 ns. oppilaaksiottoalueeseen, joista selviää mikä on oppilaan lähikoulu. Kaikissa tapauksissa oma lähikoulu ei ole maantieteellisesti lähin, vaan oppilaaksiottoalueiden muodostumiseen ovat vaikuttaneet mm. alueen asiointiyhteydet, koulukuljetukset ja perinteet.

Keskusta-alueesta on muodostettu 1.8.2006 alkaen yksi yhtenäinen oppilaaksiottoalue, jossa aikaisemmat oppilaaksiottoalueet toimivat ohjeellisina. Tavoitteena yhtenäisellä oppilaaksiottoalueella on tasata oppilasmääriä taajamakouluissa jakamalla oppilaat entisillä oppilaaksiottoalueiden rauna-alueilla kunakin vuonna tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Lapselle voi hakea koulupaikkaa myös muuhun kuin lähikouluun täyttämällä erillisen hakemuslomakkeen. Lomakkeita on saatavana kouluilta, sivistyspalvelukeskuksen toimistosta ja  Kulttuurikeskuksen neuvonnasta. Hakemukslomake on myös tämän sivun liitetiedostona. Hakemukset pyydetään toimittamaan sivistyspalvelukeskuksen toimistoon, sisäänkäynti Riistakatu 13. Se voidaan jättää myös Kulttuurikeskuksen neuvontaan tai koululle. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sivistystoimenjohtaja.

Ilmoitus koulun vaihdon hakemisesta julkaistaan vuosittain kevätlukukauden alussa perusopetukseen ilmoittautumisen  yhteydessä. Hakuajat päättyvät yleensä tammikuun lopussa.

Oppilas voidaan hakemuksen perusteella hyväksyä muuhun kuin oman oppilaaksiottoalueen kouluun, mikäli vastaanottavaan kouluun ei muodostu uusia tai ylisuuria opetusryhmiä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, asetetaan etusijalle ne oppilaat
- joilla on ennestään sisaruksia tai saman perheen lapsia samanaikaisesti ko. koulussa
- jotka asuvat ko. koulun ohjeellisella oppilaaksiottoalueella
- jotka ovat olleet musiikkiluokalla
- joilla perusteevan ovat oppilashuollolliset syyt
- montessoriluokalle valittaessa ne, jotka ovat olleet päivähoidossa ja esiopetuksessa Montessori-päiväkodissa.

Koulunvaihto voi tuoda myös kuljetuskustannuksia, joista huoltajat vastaavat itse.