7. luokalle siirtyminen on suuri muutos; koulu vaihtuu, kouluyhteisö on entistä suurempi ja oppilaalle tulee uusia oppiaineita, opettajia ja koulutovereita.

Koulupäivät pitenevät, sillä viikkotuntimäärä kasvaa 30 tuntiin. Uusia oppiaineita ovat mm. kotitalous, valinnaisaineet ja B1-kieli eli ruotsi.

Opettajat ovat yleensä aineenopettajia. Opetusta annetaan aine- ja erikoisluokissa, joten päivän aikana siirrytään luokasta toiseen eri oppitunneille. Jokainen oppilas kuuluu omaan luokkaan, jolla on oma luokanvalvoja. Luokanvalvoja hoitaa omien oppilaidensa asioita koulussa, on yhteydessä koteihin ja järjestää arviointikeskusteluja, joissa myös oppilas on mukana.

Oppilaan tulee ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, sillä vapaus lisääntyy ylemmillä luokilla. Huomiota täytyy kiinnittää niin koulunkäynnin säännöllisyyteen kuin tehtävien tavoitteelliseen suorittamiseenkin. Valinnaisuutta on paljon; 8. ja 9. luokilla opinto-ohjelmassa on itse valittavia aineita reilu neljännes. Kodin innostus ja tuki ovatkin tärkeitä nuoren koulunkäynnin onnistumiseksi. Lisääntynyt vastuu kannattaa kantaa yhdessä.

Uuteen kouluun siirtymistä ei kuitenkaan tarvitse jännittää, sillä 7. luokkalaisia perehdyttävät uuteen kouluyhteisöön 8. ja 9. luokkalaisista valitut tukioppilaat. Uutta on myös oppilaskunta, joka järjestää paljon monipuolista toimintaa koulupäivien piristykseksi.

Iisalmessa on 1.8.2015 alkaen vain on yksi yläkoulu, Juhani Ahon koulu.

 

 

Liitetiedostot