Ylä-Savon musiikkiopiston ryhmä osallistui 28.11. -3.12.2018 Iisalmen ystävyyskaupunki Pécelin ensimmäiseen Suomi-viikkoon järjestämällä improvisointikurssin yhdessä paikallisen musiikkiopiston ja Rutafa-nuorisokuoron kanssa. Vierailua rahoitti Opetushallitus.

Ohessa Suomen Unkarin suurlähetystön jakama video Suomi-viikon tapahtumista:

 

http://www.finland.hu/public/default.aspx?contentid=380479&nodeid=39291&contentlan=28&culture=hu-HU