Lomakkeet
VAPAAOPPILAPAIKKAHAKEMUS

Palautettava syyskuun tai tammikuun loppuun mennessä Ylä-Savon musiikkiopistoon.

Vapaaoppilaspaikkaa ei myönnetä ensimmäisen vuoden opiskelijalle.

Liitteeksi on ehdottomasti toimitettava vero- ja palkkatodistus sekä tiedot hakijan taloudellisesta tilanteesta.

Nimi:                                                                                                                                        
Opintojen
aloitusvuosi: 
Pääaine:
Lukukausi,
jolle vapaa-
oppilaspaikkaa
haetaan:
Opistossa
opiskelevat
sisarukset:
Perustelut
hakemukselle:
Huoltajan
nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Tyhjennä


LÄHETÄ:   

Ylä-Savon musiikkiopisto
Kirkkopuistonkatu 9 /PL 5
74101 Iisalmi
Puh. 040 830 2746  toimisto