Varhaisiän musiikkikasvatus

Kysy vapaita paikkoja toimistosta p. 0408302746

Muskariin voivat osallistua 3 kk - 7 vuotiaat lapset. Musiikin varhaiskasvatukseen ei ole pääsykoetta.
 Ilmoittautumisen  tiedoista muodostuu musiikkiopiston oppilasrekisteri.