Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Iisalmen kaupungin tuotanto- ja palvelukeittiöt tarjoavat perinteisiä suomalaisia ruokalajeja. Kouluateriat järjestetään joskus juhla-aterioiksi. Iisalmen kaupungin ruokapalvelut pyrkii varmistamaan asiakastyytyväisyyskyselyillä, että ruokalajit ovat mieleisiä ja maistuvia.

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Mikäli koululainen tarvitsee erityisruokavalion, hän saa sen ravitsemusterapeutin, terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella.

Päiväkotiin toimitetut todistukset käyvät myös koulussa. Eettinen ruokavalio saadaan, kun kysymyksessä on uskonnolliseen vakaumukseen liittyvät todistukset. Kasvisruokavalio toteutetaan, jos sitä noudatetaan kotonakin. Erityisruokavalion tarve selvitetään ennen kouluun tuloa.

Lapsen iän myötä ruoka-aineallergiat vähenevät. On tärkeää ilmoittaa niistä ruokapalveluun. Ruokavalioon tulevat lievennykset koituvan lapsen parhaaksi.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Linkit

Ruokalistat

Verkkosivulta näet ajan tasalla olevat Iisalmen kaupungin tuotanto- ja palvelukeittiöiden ruokalistat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

Liittyvät palvelut

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset hoidetaan ensisijaisesti avoimen joukkoliikenteen linja-autoilla ja täydennetään kouluautoilla, takseilla sekä saattoavustuksilla.

Katso tiedot

Varhaiskasvatus kunnallisessa perhepäivähoidossa

Kunnallisessa perhepäivähoidossa tarjotaan varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

Katso tiedot

Yksityinen päiväkotihoito

Yksityiset päiväkodit Iisalmessa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut