Hakuaika urheiluakatemiaan on sama kuin yhteishakuaika. Ulkopaikkakunnalta opiskelemaan tulevat voivat jättää hakemuksensa vielä lukukauden alussa. Ammattiopistojen ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta hakemuksia otetaan vastaan joustavasti. Hakulomake on tulostettavissa sivun alareunasta. Palauta lomake opinto-ohjaajalle, joka välittää sen akatemian koordinaattorille (postitse tai skannattuna, Jari Hiltunen, Juhani Ahon koulu, Päiviönkatu 8, 74100 Iisalmi, jari.hiltunen@iisalmi.fi).


IISALMEN SEUDUN URHEILUAKATEMIA                                      ESITE                   urheiluakatemia_mainos 2018.jpg


Tavoitteet

 • Opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen
 • Oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö


Oppilaitokset

 • Juhani Ahon koulu (9. luokat)
 • Lyseontien koulu, Sonkajärvi (9. luokat) 
 • Vieremän Kirkonkylän koulu (9. luokat)
 • Iisalmen lyseo
 • Sonkajärven lukio
 • Vieremän lukio 
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Iisalmi
 • Ylä-Savon ammattiopisto
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi  


Hallinnointi, koordinointi ja valmennus

 • Hallinnoijana toimii Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointiala. Toiminnasta vastaa lyseon rehtori Pasi Tolonen.
 • Urheiluakatemian koordinaattorina toimii Jari Hiltunen (jari.hiltunen@iisalmi.fi, puh. 040-830 2717).
 • Lukuvuonna 2018-2019 joukkuelajeissa valmentajina toimivat Lasse Vornanen, jalkapallo (lasse.vornanen@pk-37.fi, puh. 050-535 2342 ) ja Sauli Tapaninaho, jääkiekko (sauli.tapaninaho@ipk.fi, puh. 044-781 2122).


Hakeminen

 • Urheiluakatemiaan voivat hakea sekä yksilö- että joukkuelajien urheilijat. Hakeminen ja valinta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.
 • Hakulomakkeita saa opinto-ohjauksesta tai tulostamalla sivun alareunassa oleva liite. 
 • Valintakriteerit:
  1. Opiskelu edellä mainituissa oppilaitoksissa.
  2. Opiskelija on urheiluvalmennuksessa ja sitoutunut valmennukseen.
  3. Opiskelijalla on suositus omalta valmentajalta. Yksilölajeissa ja joukkuelajeissa, joissa ei ole valmennusta akatemian puolesta, valmentaja myös sitoutuu laatimaan opiskelijalle harjoitteluohjelman, seuraamaan sen toteutumista yhdessä oppilaitoksen yhdyshenkilön kanssa sekä tapaamisiin koulun yhdysopettajan kanssa 2-3 kertaa vuodessa.
  4. Opiskelijalla tulee olla suositus omasta oppilaitoksesta.
  5. Opiskelija sitoutuu savuttomuuteen (tupakka, sähkötupakka ja nuuska) ja päihteettömyyteen.
 • Lukuvuodelle 2018-19 hakuaika on sama kuin yhteishakuaika eli 20.2.-13.3.2018.
 • Ulkopaikkakunnalta opiskelemaan tulevat voivat jättää hakemuksensa vielä lukukauden alussa. Ammattiopistojen ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta hakemuksia otetaan vastaan joustavasti.
 • Hakukaavake palautetaan opinto-ohjaajalle, joka välittää sen koordinaattorille. Valmennusjaos käsittelee hakemukset ja suorittaa valinnan.
 • Hakiessa tulee tiedostaa, että akatemia voi rajoittaa opiskelijan muuta valinnaisuutta. Esimerkiksi MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua urheiluakatemiaan ns. vaihtojaksojen aikana. Rajoitukset selviävät parhaiten oman oppilaitoksen opinto-ohjauksesta.


Tukimuodot

 • Joustava suhtautuminen valmennusleireistä ja kilpailumatkoista johtuviin poissaoloihin.
 • Valmentautuminen mahdollista kouluaikana, kaksi kertaa viikossa.
 • Valmentautuminen on osa opintoja. Kukin oppilaitos päättää itse, minkä laajuisia opintoja valmentautuminen vastaa.
 • Jalkapallossa ja jääkiekossa on ohjatut harjoitukset valmentajaopettajan johdolla, mikäli niihin on riittävä määrä ilmoittautuneita. Tähän saakka ryhmä on muodostunut joka vuosi.
 • Yksilölajeissa on omatoimisia harjoituksia henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti.
 • Lajikohtaisten harjoitusten lisäksi on kerran kuussa akatemialaisten yhteinen teemaharjoituskerta.


Akatemiakortti

 • Akatemiaurheilijan tulee lunastaa akatemiakortti, jolla saa vapaan pääsyn Iisalmen kaupungin uimahalliin ja kuntosaliin. Tulosta sivun alareunan liitteistä akatemiakortin luovutuslomake ja toimita sen uimahallin kassalle kortin lunastamista varten. Kortti maksaa lukuvuonna 2018-2019 60 euroa. Peruskoululaisille kortti on ilmainen.


Käytännön ohjeita

 • Harjoitusajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8-10, jos ei erikseen ole muuta sovittu.
 • Aamuharjoitusta ei ole tarkoitettu iltaharjoituksen korvaajaksi, vaan se mahdollistaa harjoittelemisen kahdesti päivässä.
 • Yksilölajeissa urheilijan oman valmentaja laatii harjoitusohjelman, josta toimitetaan kopio koordinaattorille. Joukkuelajeissa, joissa on ohjattua valmennusta, valmentajaopettajat suunnittelevat ja ohjaavat yhteiset harjoitukset.
 • Yksilölajin urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa, josta toimitetaan kopio valmentajan allekirjoittamana koulun yhteyshenkilölle neljä kertaa lukuvuodessa (ennen syyslomaa, joululomaa ja hiihtolomaa sekä ennen kevätlukukauden päättymistä). Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä vähintään harjoitusaika ja harjoituksen sisältö.
 • Harjoitukset ovat osa koulujen työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen harjoituksissa on voimassa oman oppilaitoksen järjestyssäännöt. Koulujen vakuutukset ovat voimassa vain sovittuina harjoitusaikoina.
 • Mikäli tiedät etukäteen olevasi poissa aamuharjoituksissa, ilmoita siitä etukäteen koulusi yhdyshenkilölle tai valmentajaopettajalle.
 • Opiskelija voidaan erottaa urheiluakatemiasta, mikäli hän on poissa harjoituksista ilman perusteltua syytä tai hän ei täytä enää akatemiakriteerejä (esim. valmentautumisessa tai muussa opiskelussa on selkeitä laiminlyöntejä). Tätä ennen asiasta neuvotellaan opiskelijan ja valmentajan, peruskoululaisen osalta myös huoltajan kanssa.
 • Akatemia mahdollistaa valmentautumisen osin kouluaikana. Jos akatemiatoiminta vaikeuttaa muuta opiskelua kohtuuttomasti, keskustele asiasta oman opinto-ohjaajasi ja valmentajasi kanssa.


Lisätietoja saat oman koulusi yhteyshenkilöltä, opinto-ohjaajalta tai koordinaattorilta.

 
Liitetiedostot
Nimi Lisätty
Hakulomake 2018-19.pdf (168 kB) 15.2.2018 11:08
Ohjeisto, urh. akatemia.pdf (45,3 kB) 15.2.2018 11:08
Keskeyttämislomake.pdf (12,9 kB) 22.2.2016 10:11
urheiluakatemia_mainos 2018.jpg (95,3 kB) 6.4.2018 10:53
urheiluakatemia A5 022018 LR 2.pdf (1,6 MB) 6.4.2018 10:54
Akatemiakortin luovutuslomake 2018.pdf (27,5 kB) 14.8.2018 15:32