Perusopetuslain § 48 mukaista perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään Hernejärven, Soinlahden, Kilpijärven, Kirkonsalmen, Edvin Laineen, Kangaslammin, Kauppis - Heikin ja Partalan koulun oppilaille.  Toimintaa ohjaavat Perusopetuksen aamu – ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä Iisalmen kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.

Varsinainen hakuaika on aina keväisin, jolloin ensimmäiselle luokalle tulevat hakevat toimintaan sähköisesti Wilman kautta. Mikäli iltapäivätoimintaan haetaan hakuajan jälkeen, hakeminen tapahtuu paperilomakkeella tai sähköisellä hakemuksella. Paperisen lomakkeen voi tulostaa Iisalmen kaupungin nettisivuilta sekä niitä saa myös ohjaajilta iltapäivätoimintaryhmistä. Sähköisen lomakkeen löydät TÄÄLTÄ.

Kakkosluokkalaisten huoltajille hakuajasta tiedotetaan iltapäivätoiminnan ohjaajien kautta ja haku iltapäivätoimintaan tapahtuu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kaikkien iltapäivätoimintaa tarvitsevien on täytettävä hakemus vuosittain. 
 
Iltapäivätoimintaan voivat osallistua pääosin 1. - 2. luokkalaiset ja erityistä tukea tarvitsevat 3. - 6. luokan oppilaat. Toiminta on vapaaehtoista. Perheillä ei ole subjektiivista oikeutta iltapäivätoimintaan. Paikkoja jaettaessa etusijalla ovat 1. ja 2. luokan oppilaista ne, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa. Paikkoja haettaessa huoltajille ei tule asiasta erillistä päätöstä.

Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 12 – 17 välillä. Koulujen lomaviikkojen aikana tai lauantaikoulupäivinä ei ole iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnasta peritään Perusopetuslain mukaiset maksut. Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta maksun suuruuteen. Mahdollisista kesäkuun alkuun ajoittuvista päivistä ei peritä maksua. Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu- ym. materiaalit.

Perusopetuslaki 48 f § (19.12.2003/1136) mukaan, aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksu voidaan periä sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. (8.12.2006/1081).

Iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen

Hoidon tarve

euroa / kk

yli 3t/pv

yli 10 pv/kk

108,00 euroa

yli 3t/pv

alle 10 pv/kk

54,00 euroa

alle 3t/pv

yli 10 pv/kk

72,00 euroa

alle 3t/pv

alle 10 pv/kk

36,00 euroa


Koordinointi

Iisalmen kaupungin
iltapäivätoiminnasta vastaava ohjaaja

Mari Ellola

puh. 040 482 9030
mari.ellola(a)iisalmi.fi

Yhteystiedot
Edvin Laineen koulu
Savonkatu 8, 74100 IISALMI
p. 040 357 9637

Hernejärven koulu
Parkinlahdentie 15, 74140 IISALMI
p. 040 830 2797

Kangaslammin koulu
Petter Kumpulaisentie 30, 74130 IISALMI
p. 040 357 3258

Kauppis-Heikin koulu
Peltosalmentie 11, 74510 PELTOSALMI
p. 040 357 1082

Kilpijärven koulu
Poskipuronkatu 3, 74120 IISALMI
p. 040 357 3589

Kirkonsalmen koulu
Koulutie 4, 74120 IISALMI
p. 040 148 6207

Partalan koulu
Partalantie 1, 74160 IISALMI
p. 040 830 2753

Soinlahden koulu
Lehtomäentie 100, 74170 SOINLAHTI
p. 040 148 6504