Perusopetuslain § 48 mukaista perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään Iisalmessa Hernejärven, Soinlahden, Kilpijärven, Kirkonsalmen, Edvin Laineen, Kangaslammin, Kauppis - Heikin ja Partalan koulun oppilaille. Toimintaa ohjaavat Perusopetuksen aamu – ja iltapäivätoiminnan perusteet, Iisalmen kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma sekä vuosisuunnitelma.


Iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1. - 2. luokkalaiset ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Toiminta on vapaaehtoista. Perheillä ei ole subjektiivista oikeutta iltapäivätoimintaan. Kaikki Iisalmen kaupungin 1.- 2. luokkalaiset, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat saavat paikan iltapäivätoiminnasta.


Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 11 – 17 välillä. Koulujen lomaviikkojen aikana tai lauantaikoulupäivinä ei ole iltapäivätoimintaa.


Iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa.  Haku onnistuu myös Suomi.fi –asiointipalvelun kautta tai palauttamalla paperisen lomakkeen lapsesi iltapäivätoimintaryhmään.

1. luokalle tulevien oppilaiden iltapäivätoimintaan haku toivotaan tapahtuman yhtä aikaa kouluun haun yhteydessä.  Kun paikka on haettu 1. luokalla, se on voimassa automaattisesti 2. luokan kevääseen saakka, jos huoltajat eivät irtisano paikkaa aiemmin.

Irtisanominen tapahtuu Iisalmen Kaupungin iltapäivätoiminnasta vastaavalle ohjaajalle kirjallisesti sähköpostin kautta. Iltapäivätoimintaan ei ole varsinaista hakuaikaa vaan haku tapahtuu perheen tarvittaessa palvelua. Paikkoja haettaessa huoltajille ei tule asiasta erillistä päätöstä.

Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 11 – 17 välillä. Koulujen lomaviikkojen aikana tai lauantaikoulupäivinä ei ole iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnasta peritään Perusopetuslain mukaiset maksut. Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta maksun suuruuteen. Mahdollisista kesäkuun alkuun ajoittuvista päivistä ei peritä maksua. Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu- ym. materiaalit.

Perusopetuslaki 48 f § (19.12.2003/1136) mukaan, aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksu voidaan periä sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. (8.12.2006/1081).

Iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen

Hoidon tarve

euroa / kk

yli 3t/pv

yli 10 pv/kk

108,00 euroa

yli 3t/pv

alle 10 pv/kk

54,00 euroa

alle 3t/pv

yli 10 pv/kk

72,00 euroa

alle 3t/pv

alle 10 pv/kk

36,00 euroa


Koordinointi

Iisalmen kaupungin
iltapäivätoiminnan koordinointi

Mari Ellola

puh. 040 482 9030
mari.ellola(a)iisalmi.fi

Yhteystiedot
Edvin Laineen koulu
Savonkatu 8, 74100 IISALMI
p.  040 489 4030

Hernejärven koulu
Parkinlahdentie 15, 74140 IISALMI
p. 040 830 2797

Kangaslammin koulu
Petter Kumpulaisentie 30, 74130 IISALMI
p. 040 357 3258

Kauppis-Heikin koulu
Peltosalmentie 11, 74510 PELTOSALMI
p. 040 357 1082

Kilpijärven koulu
Poskipuronkatu 3, 74120 IISALMI
p. 040 357 3589

Kirkonsalmen koulu
Koulutie 4, 74120 IISALMI
p. 040 148 6207

Partalan koulu
Partalantie 1, 74160 IISALMI
p. 040 830 2753

Soinlahden koulu
Lehtomäentie 100, 74170 SOINLAHTI
p. 040 148 6504