Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Kaikki Iisalmen esi- ja peruskoulujen oppilaat sekä lukion opiskelijat kuuluvat kaupungin koulutapaturmavakuutuksen piiriin.

Vakuutus kattaa koulutapaturmien hoitoon liittyvät kulut, ei kuitenkaan esim. fysikaalista hoitoa. Tarkemmat tiedot vakuutuksen korvauksista saa koululta.

Koulutapaturman sattuessa oppilaan on ilmoitettava asiasta kouluun ensisijaisesti omalle opettajalle. Koulu lähettää oppilaan huoltajan allekirjoitettavaksi tapaturmailmoituslomakkeen, joka palautetaan kouluun.