Oppilashuollon tehtävänä on oppilaiden hyvinvoinin edistäminen. Oppilashuoltoon sisältyvät kouluruokailu, koulukuljetukset, kouluterveydenhuolto, iltapäiväkerhotoiminta ja psyko-sosiaalinen oppilashuolto ovat lakisääteisiä ja pääsääntöisesti maksuttomia.

Peruskoulutuksessa opetus, kouluruokailu, oppikirjat ja muu oppimateriaali ovat oppilaille maksuttomia. Koulukuljetukset ovat maksuttomia tietyin edellytyksin (mm. oppilaan ikä ja koulumatkan pituus sekä terveydelliset seikat). Kouluterveydenhuollosta vastaavat kouluterveydenhoitajat ja koululääkäri. Hammashoidosta vastaavat hammaslääkärit ja hammashoitajat.

Oppilashuollon toiminta-ajatus:

  • Oppilashuolto on osa koulutyötä. Se on koulutyön mahdollistamista, ongelmien ennaltaehkäisyä ja ratkaisujen etsimistä yksilön tai yhteisön koulutyön ongelmiin. Oppilashuollon tehtävänä on oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen. Oppilashuolto on kaikkien koulun aikuisten tehtävä.
  • Fyysistä oppilashuoltoa ovat koulukuljetukset, kouluruokailu ja kouluterveydenhoito, joskin kouluterveydenhoito on suurelta osin myös osa psyko-sosiaalista oppilashuoltoa.
  • Psyko-sosiaalinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää, korjaavaa ja kuntouttavaa toimintaa, jossa luokanopettaja tai luokanvalvoja toimii tiiviissä yhteistyössä kodin, koulun, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiantuntijoiden kanssa lapsen tai nuoren asioissa. Tarvittaessa mukana on myös muita asiantuntijoita.
  • Koulukohtaisen oppilashuoltotyön tarkoituksena on tukea koulun perustehtävää; kasvatusta ja opetusta, mutta ennen kaikkea se on oppilaan kaikinpuolisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuoltotyö on koko koulun tehtävä