Soinlahden koulu on kehittyvä toimintakeskus, jossa toimii vuosiluokkien 1-6 perusopetus sekä iltapäivätoiminta 1-2 luokkalaisille.
Lukuvuonna 2018-2019 koulussa on 4 yhdysluokkaa: 1-2A, 1-2B, 3-4 ja 5-6. 

 

Toiminta-ajatus

Oppilaille tarjotaan viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö, missä opetus- ja kasvatustyön tavoitteena on jatko-opintoihin, kanssaihmisiin ja elämään positiivisesti suhtautuva, vahvan itsetunnon omaava, oma-aloitteinen yksilö.

 

Koulun tilat, hyvätasoinen liikuntasali ja ulkoliikuntapaikat luovat alueen asukkaille mahdollisuuksia vapaa-ajan yhdistys- ja harrastustoiminnalle. Erityisesti läheinen Holopanmäki on oppilaille mieluinen liikunta- ja opetuskohde luontopolkuineen. Koululla toimii myös useita ohjattuja kerhoja.