Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Vesta Hynynen, 040-7121084

Koululääkäri käy erikseen ilmoitettavina ajankohtina koulussamme.

Kouluterveydenhuolto pyrkii auttamaan oppilasta niin, että hänellä olisi parhaat mahdolliset terveydelliset edellytykset koulunkäyntiin.

Oppilaskohtainen terveydenhuolto sisältää mm. seuraavaa: 

- terveyskasvatus
- terveystarkastuksia
- seulontatarkastuksia (esim. näkö ja kuulo)

- oppilaan terveydentilan toteamiseksi kouluterveydenhuollon tarpeelliseksi katsomia erityistutkimuksia (esim. silmä- tai korvalääkäri)

- sairaanhoitoa vain ensiapuohjeiden ja ensiavun luonteisina
- tartuntatautien torjuntaa (esim. rokotukset)
- pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä muutos- ja riskitilanteessa olevien oppilaiden tukemista ja seurantaa