Koulukuraattori

Koulukuraattorimme on Elisa Repo (040-3503 586).  Hän on tavoitettavissa arkisin klo 8 - 15.45.

Koulukuraattori on koulun oma sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata lapsia ja nuoria koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa, mutta kuraattori hoitaa myös kotiasioihin ja vapaa-aikaan liittyviä ongelmia.  Koulukuraattorin tehtävänä on myös kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.