Erityisopetus

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa tuetaan oppilaan koulunkäyntiä ja selviytymistä yleisopetuksessa. Oppilaille, joilla on luku-, kirjoitus- sekä oppimisvaikeuksia, annetaan mahdollisuus osa-aikaiseen erityisopetukseen.

Opetuksessa painottuvat oppilaiden ensimmäiset kouluvuodet, koska koulunkäynnin perusta luodaan alkuopetusvaiheessa. Erityisopettajana toimii lukuvuonna 2015-2016 Laura Koponen.  Hän on koulussamme perjantaisin klo 8.00-10.00.