Esiopetuksessa tuemme lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista hänen omista lähtökohdistaan käsin yhteistyössä perheen kanssa. Samalla harjoittelemme vuorovaikutustaitoja, ryhmän jäsenenä toimimista ja toisten huomioon ottamista.  Tavoitteenamme on kehittää lapselle realistinen ja myönteinen minäkuva sekä säilyttää/lisätä hänen oppimisen iloaan ja intoaan.
   
Liitetiedostot