PARTALAN KOULU

Partalantie 1, 74160 IISALMI                                 

Koulun rehtori (3.-4. -luokka): Hannu Haukka, 040-8302742, hannu.haukka@iisalmi.fi
       

Opettaja (2. luokka): Pirkko Haukka, 040-4894985, pirkko.haukka@iisalmi.fi

Esiluokanopettaja (E-1): Eeva Rönkkö, 040-6623229, eeva.ronkko@iisalmi.fi

Koulunkäynninohjaajat / Iltapäivätoiminta: Jaana Partanen ja Moona Pihavaara, 040-8302753

Ravitsemistyöntekijä: Svetlana Kononova, 040-8302743  (L&T)

Erityisopettaja: Laura Koponen, 040-6618234

Kouluterveydenhoitaja: Sisko Ruotsalainen, 040-7121084

Koulupsykologi: toistaiseksi ostopalveluna

Koulukuraattori: Elisa Repo, 040-3503586

Koulupsyykkari: Teija Pesonen, 040-4870342

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja: Tea Nissinen, 050-3237748

Oppilasmäärä: lukuvuonna 2018-2019: luokilla 1-4  oppilaita 37 ja esiopetuksessa 7 oppilasta

Koulumme koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta. Vanha puoli on rakennettu vuonna 1913.   Alakerrassa on kaksi luokkatilaa, opettajien huone ja jakelukeittiö.  Yläkerrassa on koulun varasto.  Vanha punainen koulurakennuksemme on kyläkouluidylli parhaimmillaan ja kauneimmillaan.  Uusi puoli on rakennettu vuonna 1983.  Siellä ovat teknisen työn luokka, tekstiilityön tila, liikuntasali, esiopetuksen/iltapäivähoidon tilat, sauna ja pukuhuoneet.

Toiminta-ajatus:

Koulumme tavoitteena on antaa laadukasta peruskouluopetusta Partalan alueen lapsille.  Pieni koulu on turvallinen paikka harjoitella elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Painopistealueet:

Laadukas perusopetus ja pienen koulun mahdollisuudet arjessa.  Lukuvuonna 2014–2015 sivistystoimen painopistealueina ovat opetussuunnitelmatyön kehittäminen ja vanhempien osallistuminen kehitystyöhön sekä yhteisöllisyys.  Partalan koulun painopistealueina ovat em. tavoitteiden lisäksi OPS-työn eteneminen ja yhteistyötahojen osallistaminen, hyvät tavat sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä.

Erityispiirteet:

Partala on pieni ja vireä kyläkoulu luonnon keskellä, lähellä taajamaa. Luonto on luonnollinen osa koulumme jokapäiväistä arkea.  Oppilaat pääsevät välitunneilla muutamalla askeleella metsään leikkimään.  Koulun ikkunoista avautuvat kauniit metsämaisemat.  Pyrimme huomioimaan ympäristömme antamat mahdollisuudet myös opetuksessa.  Partalassa toimii esiopetus, joka antaa valmiuksia koulua ja elämää varten. Perusopetuksen alaisessa iltapäivätoiminnassa lapsella on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja lepoon valvotussa ympäristössä.

Liitetiedostot