Oppilaskunta

Koulullamme toimii oppilaista koostuva oppilaskunta, johon jokainen luokka valitsee edustajansa.
Luokan edustajan välityksellä kaikki oppilaat voivat olla vaikuttamassa koulun toiminnan kehittämiseen.
Toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä.

Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä.

Oppilaskuntatyötä ohjaavat lukuvuonna 2018 - 2019 Maarit Kasurinen ja Tiina Rissanen.