Kattely.jpg        

Oppilashuolto

Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään.  Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. 

Oppilashuollon tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan ja ehkäisemään oppimisen esteitä ja muita ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja puuttumaan niihin.  Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaiden vanhempien kanssa.

Oppilashuolto jakautuu koulussa yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.  Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Keskeisiä asioita toiminnassa ovat oppilasryhmien ja kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti keskiviikkoisin joka kolmas viikko ja aina tarvittaessa.  Ryhmän kokoonpanoa säädellään tarpeen ja tilanteen mukaisesti.  Säännöllisiin kokoontumisiin osallistuvat aina rehtori, erityisopettajat, opettajaedustaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja – kuraattori sekä koulusosionomi.  Oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustaja sekä koulunkäyntiohjaajien edustaja kutsutaan ainakin lukukausien ensimmäiseen kokoontumiseen. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista. Yksilökohtainen oppilashuolto toteutuu siten, että luokanopettaja kokoaa tarvittaessa asiantuntijaryhmän yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi.

 

Rehtori, erityisopettaja ja luokanopettajat ovat tavattavissa oppilashuoltoasioissa päivittäin.

Kouluterveydenhoitaja Anna Kuosmanen 040 712 1084 on koulullamme maanantaisin ja torstaisin. 


Koululääkäri
on koulullamme joka kuukauden 1. maanantai.

Koulupsykologi Marcia Reisner on koulullamme tiistaisin.

Koulukuraattori Elisa Repo on koulullamme keskiviikkoisin.