Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano: Koulupsykologi Minna Fält, Riitta Ryhänen (terveydenhoitaja), Tapani Kettunen (rehtori), Tiina Korhonen (erityisopettaja), Minna Paaskoski (koulukuraattori) ja tarvittaessa luokanopettaja. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Oppilashuolto on kunkin opettajan arkityötä; tarvittaessa erityisopettaja ja muut tahot ovat tukemassa kasvatustyötä.

 

Erityisopetus

Tavoitteena on oppimisen esteiden madaltaminen ja varhaisen tuen antaminen. Suurin osa ajasta käytetään lukemisen ja kirjoittamisen taitojen vahvistamiseen. Tukea annetaan myös oppilaille, joilla on yksilöllistetty oppimäärä yhdessä tai useammassa aineessa. Opetus tapahtuu yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Osa erityisopetusta on myös opettajien jaksamisesta huolehtiminen ja konsultointi yhteistyötahojen verkossa toimien. Erityisopettajanamme toimii Tiina Korhonen.

Koulupsykologi
Minna Fält
puh. 040 4870342
sähköp. minna.falt@ylasavonsote.fi

Koulukuraattori 
Minna Paaskoski
Kilpijärven koululla tiistaisin klo 8-
puh. 0400 540037
sähköp. minna.paaskoski@ylasavonsote.fi