Oppilaan kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä. Starttiluokan opettaja tekee yhteistyötä oppilaan perheen kanssa. Opettajan ja huoltajien välinen luottamuksellinen ja tiivis yhteistyö koituu oppilaan parhaaksi. Yhteyttä kodin ja koulun välillä pidetään reppuvihkon, puhelinyhteyden ja tapaamisten (arviointikeskustelut, vanhempainillat) muodossa.

Lisäksi starttiluokan opettaja tekee yhteistyötä tarvittaessa koulun rehtorin, erityisopettajan, koulupsykologin, toimintaterapeutin sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyö muiden luokkien kanssa toteutuu mm. koko koulun yhteisten tapahtumien, kuten lauluaamujen, urheilutapahtumien ja eri juhlien avulla.
Yhteistyötä alkuopetusluokkien kanssa tehdään mm. yhteisten oppituntien muodossa mahdollisuuksien mukaan.
Kaisa Kiiskinen
rehtori
Kangaslammin koulu
  040 588 9040