Starttiluokka sopii oppilaalle, joka tarvitsee tukea sosiaalisessa kehityksessä, koulumaisten työskentelytapojen omaksumisessa, tiedollisissa ja taidollisissa valmiuksissa sekä itsetunnon vahvistumisessa. Suositus starttiluokan käymisestä tulee psykologin tekemän kouluvalmiusarvioinnin pohjalta. Lisäksi esiopettajan ja vanhempien kanssa arvioidaan lapsen kouluvalmiuksia. Ratkaisun tekevät ja starttiluokkapaikkaa hakevat lapsen vanhemmat. Hakemuksen liitteeksi tulee kouluvalmiusarvioinnin tehneen psykologin lausunto.