Kouluterveydenhuolto

terveys.jpg

Terveydenhoitaja Irene Kononow koululla joka keskiviikko, torstai ja perjantai.
puh. 0400-144510.

Koululääkäri 1-2 kertaa kuukaudessa erikseen sovittuna aikana.
Kouluterveydenhuolto pyrkii auttamaan oppilasta niin, että hänellä olisi parhaat mahdolliset terveydelliset edellytykset koulunkäyntiin.

Oppilaskohtainen terveydenhuolto sisältää mm. seuraavaa:

 

- terveyskasvatus
- terveystarkastuksia
- seulontatarkastuksia (esim. näkö ja kuulo)

- oppilaan terveydentilan toteamiseksi     kouluterveydenhuollon tarpeelliseksi katsomia erityistutkimuksia (esim. silmä- tai korvalääkäri)

- sairaanhoitoa vain ensiapuohjeiden ja ensiavun luonteisina
- tartuntatautien torjuntaa (esim. rokotukset)
- pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä muutos- ja riskitilanteessa olevien oppilaiden tukemista ja seurantaa