Koulukuraattori on koulun oma sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata lapsia ja nuoria koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa, mutta kuraattori hoitaa myös kotiasioihin ja vapaa-aikaan liittyviä ongelmia.

Koulukuraattorin tehtävänä on myös kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kuraattori pitää vuosittain 4-luokkalaisille skidikantti-koulutusta, jossa opetellaan itsesuojelu- ja selviämistaitoja.