Erityisopetus tukee oppilaan koulunkäyntiä yleisopetuksessa. Oppilaille, joilla on puhe-, luku-, kirjoitus- sekä lieviä oppimisvaikeuksia, pyritään antamaan mahdollisuus erityisopetukseen.

Opetuksessa painottuvat oppilaiden ensimmäiset kouluvuodet, koska vaikeuksiin pyritään tarttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisopettajina toimivat Irina Hiekanmäki ja Merja Parkkisenniemi.