Oppilashuolto

Koulumme oppilashuollosta vastaa oppilashuoltoryhmä, jonka koostumus vaihtelee tarpeen mukaan. Siihen voivat osallistua rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, erityisopettaja ja oppilaiden vanhemmat. Tarvittaessa ollaan yhteistyössä perheneuvolan ja sosiaalitoimen kanssa.

Oppilashuoltoryhmässä etsitään ratkaisuja oppilaan koulunkäynnin ongelmiin. Jos oppilasta kohtaa jokin kriisitilanne (läheisen kuolema, onnettomuus tms.), oppilashuoltoryhmä auttaa tarvittaessa tilanteesta selviytymisessä.