Tukioppilastoiminta

 

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa tapahtuvaa nuorten vertaustukea ja toimintaa. Sen tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, nuorten osallisuutta koulussa, ehkäistä ongelmia ja auttaa yksilön kehittymisessä. Tukioppilastoiminta tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä sekä nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Tukioppilaita ohjaa opettaja, joka mm. järjestää tukioppilaiden koulutuksen ja toimii viestinviejänä tukioppilaiden ja opettajakunnan välillä.
Tukioppilaat tekevät kiinteästi yhteistyötä koulun oppilaskunnan kanssa. Yhteistyöhön sisältyy
varainhankinta oppilaiden hyväksi sekä juhlien ja teemapäivien järjestäminen.
Uudet tukioppilaat valitaan 8.-luokkalaisista, tukioppilas-lisäkurssin käyneistä oppilaista, jotka noudattavat esimerkillisesti koulun järjestyssääntöjä. Valinnan tekee tukioppilasohjaaja luokanvalvojan ja muiden opettajien avulla.
Tukioppilaana toimiminen on vapaaehtoistyötä ja perustuu oppilaan omaan haluun toimia tukioppilaana.
9.-luokkalaiset tukioppilaat toimivat kummioppilaina 7.-luokkalaisille.

Tukioppilaiden ohjaajana toimii Petra Komulainen