Oppilaanohjaus koulutyöhön ja jatko-opintoihin     

Oppilaan opintojen, valinnaisaineiden ja jatkokoulutusvalintojen ohjauksesta huolehtivat 7.-9.luokilla oppilaanohjaajat yhdessä vanhempien, luokanvalvojan, aineenopettajan ja muiden koulun sidosryhmien kanssa. Ohjaus tapahtuu luokkatuntien lisäksi yksilö- ja pienryhmäohjauksena. Huoltajat ovat tervetulleita mukaan oppilaan henkilökohtaiseen ohjaustuokioon opolaan 

 

Oppilaanohjaajien yhteystiedot: 

Mikko Löppönen040 830 2772 luokat 7a -7d, 8a -8d, 9a -9c 

Tellervo Suhonen040 830 2766 luokat 7e- 7g, 8e -8h, 9d -9f  

Marjaana Pehkonen040 830 2670luokat 7h -7k, 8i -8k, 9g-9i 

Rissanen Outi040 830 2738omien oppilaiden ohjaus 

 

Yhteishaku toisen asteen koulutukseen 

 

Peruskoulun päättöluokkalaisten hakuaika toisen asteen ammatillisiin perustutkintoihin ja lukiokoulutukseen on kolmen viikon aikana helmi-maaliskuussa 2019. Mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään huhti - toukokuussa. Toiselle asteelle haetaan 9. lk kevään päättötodistuksella. Tulokset hakijoille ilmoitetaan kesäkuun puolivälissä 2019.  Hakijoiden on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. 

Hakeminen tapahtuu koulussa opon tunnilla tai henkilökohtaisesti opon kanssa sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi koulun antamien ohjeiden mukaan. Hakija voi esittää 1-5 hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä.   

Perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin (perusopetuksen lisäopetus eli 10.luokka ja ammatillisiin opintoihin valmentava koulutus eli valma) haku alkaa toukokuun 2019 loppupuolella ja jatkuu heinäkuun 2019 loppupuolelle. Oppilaitokset voivat järjestää myös lisähakuja omilla nettisivuillaan kevään yhteishausta vapaiksi jääneille paikoille. 

Oppilaat saavat tarvittaessa ammatinvalintaansa ja koulutukseen liittyvää materiaalia.   

Kannattaa tutustua www.opintopolku.fi –sivustoon. 

Työelämään tutustumisjaksot (TET) ja tiedossa olevat tapahtumapäivät 

 

7.luokat: Työelämään tutustuminen 2 päivää vko 17 (23 - 24.4.2019). Oppilaat tutustuvat ensisijaisesti huoltajien, sukulaisten tai tuttujen työpaikkaan ko. ajankohtana.  

8.luokat: 5 päivää itse hankitussa työpaikassa joko viikolla 19 (6. – 10.5.2019) tai viikolla 20 (13. – 17.5.2019) siten, että joka toinen oppilas luokaltaan on tet:ssä viikolla19 ja joka toinen viikolla 20. 

8-luokkien kurkistus 2.asteen koulutukseen on keskiviikkona 17.4.2019. Oppilaat tutustuvat oman toiveensa mukaan kahteen koulutusmahdollisuuteen yläsavolaisissa 2. asteen oppilaitoksissa. 

9.luokat: yhteensä 10 pv, joista 5 pv viikolla 43 tai 44 (22.10. –  2.11.2018) ja 5 pv viikolla 4 tai 5  (21.1.-1.2.2019). 

Yläkoulun aikana suositus on tutustua vähintään kahteen eri työpaikkaan. 

Yrityskylävierailu Kuopiossa luokittain viikolla 3. 

Taitaja9-paikalliskilpailu keskiviikkona 12.12.2018 Ylä-Savon ammattioppilaitoksella. 

Vanhempainillat: 

7. luokilla maanantaina 10.12.2018. Aiheena mm. valinnaisaineet. 

8. luokilla keskiviikkona 31.10.2018 

9. luokilla torstaina 10.1.2019. Aiheena mm. yhteishaku. 

9.luokat. Iisalmen lyseoon hakeneilla lukujärjestyksen teko tiistaina 28.5.2019 klo 10 alkaen.