Kulttuuriakatemia - taitoa ja taidetta

 

 

OPH:n rahoittamassa Kulttuuriakatemia-hankkeessa luotiin oppilaitos- ja oppiainerajat ylittävä taideaineiden toimintamalli, joka aloitettiin syksyllä 2008. Hankkeen myötä yläkoulujen, lukion, musiikkiopiston, kulttuuritoimen, yhdistysten/yhteistyökumppaneiden verkosto muodosti oppimisympäristön, jonka ytimessä ovat itse opiskelijat. Nykyisin toiminta on muotoutunut yhdeksi Juhani Ahon koulun valinnaisaineeksi.

 

Kulttuuriakatemia tarkoittaa yhdeksännellä luokalla alkavaa teatteri-ilmaisun valinnaisainetta, joka sisältää oppilaiden kiinnostuksen mukaan myös musiikin, tanssi-ilmaisun ja kuvataiteen opiskelua. Kulttuuriakatemian oppilaat valmistavat vuoden aikana teatteriproduktion. Kurssin suorittaneet saavat todistusarvosanan lisäksi erillisen todistuksen.

 

Kulttuuriakatemian tavoitteena on lisätä taideaineiden opiskelun mahdollisuuksia peruskoulussa, ja se on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat syventää taideaineiden opiskeluaan. Kulttuuriakatemiasta kiinnostuneet valitsevat seitsemännellä luokalla suullisen ilmaisun kulttuuriakatemialinjan valinnaisaineeksi. Varsinaiseen kulttuuriakatemiaan haetaan kahdeksannen luokan keväällä pääsykokeen kautta.

 

 

 

Kulttuuriakatemian produktiot ja yhteistyötahot

 

-          2009 - 2010     Poika nimeltä Iines, Iisalmen Teatteri ry, YSAO/media-ala, IINA - Iisalmen Naisvoimistelijat

-          2010 - 2011     Ylös Jerusalemiin, Iisalmen SRK:n tuotanto, jossa Kulttuuriakatemia mukana

-          2011 - 2012     Pattijuttu, IN-teatteri, YSAO/media-alan työharjoittelijat

-          2012 - 2013     Ihan pihalla, IN-teatteri, IINA, YSAO/media-alan ja KONSA:n työharjoittelijat

-          2013 - 2014     Talvisodan tytöt, IN-teatteri, IINA, YSAO/media-ala

-          2014 - 2015     Enkeli lensi kaupunkiin, IN-teatteri, IINA

 

 

Kulttuuriakatemian yleisiä tavoitteita ovat

 

-          erilaisten lahjakkuuksien tukeminen

-          oppilaiden vuorovaikutus-, yhteistyö- ja osallisuustaitojen kehittäminen

-          kouluyhteisön hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden edistäminen

-          antaa oppilaille edellytyksiä taiteiden elämänikäiselle harrastamiselle

-          taideaineiden opiskelumahdollisuuksien lisääminen, syventäminen ja oppiainerajat ylittävien opiskelumahdollisuuksien    luominen

-          verkostoituminen

 

 

 

Käytännön ohjeita

 

-          Opetus tapahtuu pääsääntöisesti Kulttuurikeskuksella tiistaisin klo 8 - 10, jos ei erikseen ole muuta sovittu.

-          Harjoitukset ovat osa koulun työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen Kulttuuriakatemian tunneilla ovat voimassa Juhani Ahon koulun järjestyssäännöt. Koulun vakuutukset ovat voimassa vain sovittuina Kultuuriakatemian tuntien aikoina.

-          Poissaoloista täytyy ilmoittaa aina Kulttuuriakatemian opettajalle.

-          Mikäli oppilas on poissa Kulttuuriakatemian tunneilta toistuvasti ilman perusteltua syytä, hänelle voidaan määrätä korvaustehtäviä, eikä hän välttämättä enää voi osallistua esitykseen alkuperäisissä tehtävissään. Joskus myös valinnaisaineen vaihto runsaiden poissaolojen takia on paikallaan. Tätä ennen asiasta neuvotellaan oppilaan, opettajan, opinto-ohjaajan ja huoltajan kanssa.

 

Lukuvuonna 2015 - 2016 saat lisätietoa Kulttuuriakatemiasta ja siihen hakemisesta Kulttuuriakatemian opettajalta Henna Rytköseltä (040 143 0996) tai koulun opinto-ohjaajilta.