Päiviönkatu 8, 74100 Iisalmi, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

 

Kanslia, avoinna klo 8.00 - 15.00

Rehtori Jouni Määttänen                                                                  040 057 1099

Apulaisrehtori Markku Kumpulainen                                               040 635 2555

Koulusihteeri Marjatta Tajakka                                                        040 672 2361 (ma – pe)

Koulusihteeri Riina Fomin                                                                040 830 2668 (ma, ke –to, pe )

 

Oppilaanohjaajat tavattavissa klo 8.00 - 14.00

Mikko Löppönen                       luokat: 7 a - c, 8 a - d, 9 a - c          040 830 2772

Tellervo Suhonen                      luokat: 7 d – f, 8 e - g, 9 d - g         040 830 2766

Marjaana Pehkonen                  luokat: 7 g – j, 8 h – j, 9 h - j           040 830 2670

 

Oppilashuolto

Koulukuraattori Eliisa Repo                                                       040 350 3586

Koulusosionomi Erja Hiltunen                                                    040 661 5656

Koulupsykologi Miia Rissanen                                                   040 712 6977

Koulupsyykkari Elena Ålander                                                   040 712 1238                         

 

Erityisopetus

Katja Juvonen                                                                               040 670 6854

Anne Pellikka                                                                                040 830 2697

Sakari Määttänen                                                                          040 830 2675

Outi Rissanen                                                                                040 830 2738

 

Opettajat

Opettajat lukuvuonna 2016 - 2017

 

  Määttänen Jouni                   rehtori                                     040 057 1099

  Kumpulainen Markku            apulaisrehtori                         040 635 2555

  Aittokoski Seija                      en,ru                                      040 670 7299

  Anttila Johannes                   ma, fysiikka,kemia                  040 670 7213

  Blinnikka Antti                       hi, uskonto(uo)                       040 670 7252

   Dahl  Marjo                           suullinen ilmaisu                     040 669 0707             

   Geimonen Olga                   tukiopetus, mamu                     040 830 8920

    Hannula Reeta                    ma                                              040 670 7151

    Heiskanen Peter                 maantieto, biologia              

    Hiltunen Elvi                        tekstiilityö      

    Hiltunen Jari                        liikunta, terv.tieto                          040 830 2717

    Hirvonen Anni                      maantieto, biologia, ma                040 631 8497

    Hukkanen Rauno                tekninen työ                                  040 670 6754

    Rytkönen Henna                äidinkieli, kirjallinen ilmaisu          040 670 7126

    Hylkinen Leo                       ma, fysiikka, kemia                       040 671 9730

    Häggman Raija                  en                                                  040 652 7479

    Ikäheimo Leena                 atk, fysiikka, kemia, ma                 040 830 2678

    Immonen Tuula                 kotitalous, ma                                040 670 7173

    Jokitalo Teemu                 ma, fysiikka, kemia                        040 670 6867

    Jääskeläinen Katja           ru, ranska, en                                 040 148 3586

    Kinnunen Pirjo                  äidinkieli                                         040 670 7285

    Komulainen Petra             ru                                                    040 830 2676

    Kukkonen Kaisa                kotitalous                                        040 014 5763

    Lappalainen Maarit           ma, fysiikka, kemia                         040 830 4396

    Lehto Terhi                        ru, en, espanja                               040 670 7236

    Lehto Tommi                      liikunta                                          040 830 2601

     Leppänen Jani                   ma, atk                                          040 830 2739

     Lukkari Heikki                    tekninentyö

     Löppönen Mikko                opinto-ohjaaja                               040 830 2772

     Makkonen Seija                 äidinkieli, suullinen ilmaisu           040 670 6949

     Martikainen Piia                  kotitalous                                     040 148 4246

     Matilainen Hannu                uskonto, et                                  040 670 7051

     Mikkonen Hannu                 hi, yhteiskuntaoppi                     040 670 7266

     Mutanen Heidi                     en                                              040 670 7159

     Määttänen Sakari                erityisopetus                              040 830 2675

     Niemeläinen Heidi               biologia, maantieto                   040 670 7185

     Niskanen Minna                   ma, fysiikka, kemia                   040 671 9737

     Nykänen Liisa                      uskonto, yht.kunt., hi                040 630 0749

     Nykänen Mari                       liikunta                                     040 830 2602

     Ojala Sini                              maahanmuuttajaopetus          040 669 1568

     Ojala Ville                             en, ru                                      040 670 7062

     Ollikainen Mervi                    kotitalous, en                          040 830 2672

     Paretskoi Jyri                       äidinkieli                                  040 143 0996

     Pehkonen Marjaana             opinto-ohjaaja                         040 830 2670

     Pulkka Anni                          kuvataide                                040 515 0052

     Rauha Anssi                         maantieto, biologia                 040 670 5966

     Reinikainen Minna-Maija     hi, terv.tieto, yht.kuntaoppi      040 670 6987

     Rissanen Outi                      erityisluokanopettaja 7.-9.lk     040 830 2738

     Räisänen Tarja                    kuvataide                                 040 148 3390

     Tiikkainen Solja                         tekstiilityö                                 040 670 6845

     Savolainen Juhani               ma, atk                                     040 670 7098

     Suhonen Tellervo                opinto-ohjaaja                          040 830 2766

     Sylvänne Eliisa                     äidinkieli                                 040 669 0707

     Syrjälä Sampo                     tekninen työ                            040 830 2671

     Turunen Veera                    liikunta, terv.tieto                    040 830 2718

     Varis Jaana                          resurssiopettaja

     Väre Jukka                           maantieto, biologia               040 670 6936

     Väisänen Riitta                      musiikki                                 040 148 3424