Toimintamalli joustavassa pienryhmässä

- ryhmään tullaan aina suunnitellusti: aineenopettaja keskustelee oppilaan kanssa tuen tarpeesta, on yhteydessä luokanvalvojaan ja erityisopettajaan, tarvittaessa huoltajiin
- pienryhmässä opiskelu aloitetaan aina aineenopettajan, erityisopettajan ja oppilaan/huoltajien yhteispäätöksellä
- oppilaille, joilla on erityisopetuksen siirtopäätös,  tehdään HOJKS
- oppilaille tehdään räätälöidyt henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, jotka tehdään yhteistyössä oppilaan aineenopettajien, oppilashuollon  ja huoltajien kanssa erityisopettajan johdolla
- pienryhmässä opiskelujakso aina yksilöllinen
- oppilas opiskelee pienryhmässä yleensä 1 - 3 oppiaineessa, mutta tilanteen vaatiessa  tarvittaessa kaikissa oppiaineissa

Liitetiedostot